Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos teki yhdessä Folkkultursarkivet'in ja Folkmålskommissionen'in kanssa vuonna 1971 matkan Amerikkaan, n.k. Amerikaexpeditionen 1971, kerätäkseen Amerikkaan muuttaneiden suomenruotsalaisten kieli- ja muita perinteitä. Kenttätyön aikana haastateltiin n. 600 henkilöä. Aineistoa säilytetään Folkkultursarkivet'issa, Ritarikatu 5, 00170 Helsinki, puh. (09) 618 777, faksi (09) 6187 7277.

Kokoelma käsittää 383 ääninauhaa ja n. 4300 sivua puhtaaksikirjoitettuja haastatteluja, 182 valokuvaa sekä kirjeenvaihtoa ja muuta aineistoa. Haastatellut henkilöt on järjestetty nimen ja suomalaisen kotipaikan mukaan.