R
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort i Finland

USA

Signum

Ragvalds Carl
sen. Anderson
1896


H81:1
Raitanen Anna Lisa
sen. Spolander
1889


A62:1
Rank Anne
f.d. Smith
1891
far:Närpes / mor:Närpes

R70:1
Rank Irene
f.d. Nordling
1896
Munsala
1926
H23:2
Rank Runar

1903
Munsala
1923
H23:2
Ravals Hilda
sen. Edman
1894
Korsnäs
1930
I65:1
Reiher Ina
sen. Sandine
1904
far:Gamlakarleby / mor:Gamlakarleby

I12:2 I13:1
Reiher John
f.d. Räihä
1900
far:Gamlakarleby / mor:Gamlakarleby

I12:2 I13:1
Renvaktar Elin
sen. Nylund
1904
Nykarleby
1922
H3:3
Renvall Nina


Munsala

H23:1
Renvall Sofia

1905
Munsala

H23:1
Riddar Selma
f.d. Nybacka
1892
Närpes
1909
R65:1 R66:1
Ripa Elna
sen. Bishop
1888
Karleby
1907
H11:1
Ripa Ida
sen. Holm
1898
Karleby
1916
H11:1
Roberts Frida
f.d. Mattsson
1908
Jomala
1926
R28:2
Rodas Agnes
f.d. Lithén
1906
Korsholm
1926
R21:1
Rodas Uno

1904
Korsholm
1923
R20:2
Rogers Hulda
f.d. Bäckström
1898
Närpes
1917
I89:2 I90:1
Ronberg Ethel
f.d. Gustafsson
1906
far:Saltvik / mor:Finström

R78:2
Rosback Artur

1911
Lappfjärd
1928
I26:1
Rosenback Lyli
sen. Berg
1916


I89:1
Rosenberg William

1886
Närpes
1905
I2:1
Roth George

1897
Närpes
1923
R69:2 R70:1
Rule Edith


far:Solv / mor:Vörå

H74:2
Räihä John
sen. Reiher
1900
far:Gamlakarleby / mor:Gamlakarleby

I12:2 I13:1
Röj Hilda
sen. Matson
1893
Malax
1917
A23:1
Rönn Väinö

1901
Vasa
1920
R55:2
Rönnqvist Hilda
sen. Brink
1885
Nykarleby
1916
H68:2
Rönnqvist Lina
sen. Jackson
1889
Nykarleby
1923
H68:2
Rönnqvist Mary
sen. Hill
1892
Munsala
1910
H64:1
Rönnqvist Signe
sen. Granholm
1899
Solv
1926
I19:2