Borgå
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Jacobson Ingrid
Johansson
1905

1948
H6:1
Loveland Margareta
Johansson
1897

1920
R38:1