Brändö
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Jacobson Selma
Granberg
1905

1926
A74:2
Levin Gunvor
Jacobsson


1950
A74:1
Snellman Greta
Jacobson
1929
far: Brändö

R71:2