Eckerö
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Erickson Juliana

1892

1910
A81:1