Esbo
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Anderson Jenny
Segersven
1898

1925
R38:2 R39:1
Gunderson Lilian


mor: Esbo

R38:2 R39:1