Evijärvi
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Shutter Arthur

1903
far: Evijärvi

H12:2