Föglö
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Matson Jarl

1909

19??
A30:2