Geta
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Gottberg Justus

1887

1904
R61:1
Hallman Hellen
Sandberg
1923
mor: Geta

A66:2
Janson Algot

1890

1912
R58:2
Johnson Anna
Söderberg
1882

1897
A66:1