Hammarland
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Jansson Gunnar

1917

1951
R23:2
Nordstrom Bertel

1917

1953
R25:1
Wennström John A

1916

1936
R75:1 R76:1