Helsinge
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Kallberg Gunnar

1909

1952
R24:2