Svartå
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Klemola Elsa
Forsman
1896

1924
R22:2
Kullberg Lars

1921

1951
R67:2