Iniö
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Grandell Francis

1914
mor: Iniö

R87:1