Jakobstad
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Ekengren Karin
Lindblom
1905

1926
H27:2
Grägg John

1897

1915
A26:1
Carlson Ingegard
Häggman
1936

1951
R32:1
Leckron Lilly
Forsman
1908

1928
H52:1
Lindblom Erna

1910

1962
H28:1
Lund Anna
Holländer
1906

1952
I6:1
Sund Margaret
Öst
1912
far: Jakobstad

H55:2