Karis
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Kullberg Lars

1921

1942
H89:3