Kaskö
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Hellman Fanny
Ågren
1886

1903
I57:2