Korpo
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Jansson Helmer (Herman)

1896

1921
A77:1
Johnson Edith

1895

1912
R77:1
Johnson Hjalmar

1892

1921
R77:1