Kyrkslätt
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Antikainen Ulla
Hellman
1909

1952
R22:1