Kökar
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Brunström Nestor

1910

1929
R84:1
Finneman Edwin

1906

1928
R78:1
Finneman Einar

1903

1940
R86:1
Karlman Gunnar

1917

1942
R84:2 R86:2