Larsmo
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Anderson John

1899

1923
A18:1
Hagnes Heidi

1905

1948
H24:2 H31:1
Höglund Mina

1882

1919
H61:2 H62:1