Lemland
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Anderson Ida
Norenius
1879

1902
A69:1
Haggblom Conrad

1883

1902
H47:1