Mörtmark
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Erikson Uno
Storås
1898

1926
A1:1