Pargas
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Engstrom Gunnar

1896

1923
H47:3 H48:1 H49:1
Ljungqvist Bill

1898

1923
R26:2