Pojo
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Forsberg Ingrid
Lindlöf
1894

1911
R85:2