Sideby
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Appelo Carl1905
R11:3
Branford Ida
Appelberg
1885

1902
I15:1
Enholm Artur

1889

1909
H14:1 H15:1
Grankull Artur

1888

1906
I35:1
Grannas Axel

1904

1926
I82:1
Johnson Alvina

1880

1902
I62:1
Skogman Axel

1903
far: Sideby

H79:2