Sund
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Karlman Anita
Söderlund
1928

1947
R83:2