Tjudö
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Erickson Ella
Nieminen
1909
mor: Tjudö

R41:2