Tjöck
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Carlson Amanda
Yrjens
1895

1913
I52:2 I54:1
Carlson Henry
Erlands
1887

1909
I53:1
Carlson Victor
Lillandt
1890

1910
I50:2
Vickson Hilma
Granfors
1907

1928
I24:1
Vickson Ivar
Storkaas
1899

1924
I24:1