Vårdö
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Mattsson Carl

1903

1924
R2:1