Åbo
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Canoose Johanna
Tuominen
1905
far: Åbo

R3:2 R4:2 R6:1
Tuominen John

1903
far: Åbo

R3:2
Tuominen Ruth

1910
far: Åbo

R6:1