Övermark
Amerikaexpeditionen 1971

Namn

Namnalternativ

Född

Hemort far/mor

USA

Signum

Beck Aina
Kars
1901
mor: Övermark

H62:2
Beck Charles
Norrholm
1888

1909
I59:2
Branford John
Öist
1890
mor: Övermark

I15:1
Broman Johan
Brommels
1889

1909
I46:2
Bäckström Selma
Hermansson
1900

1920
I47:1
Johnson John S

1901
far: Övermark

H108:1
Carlson Ralph

1918
far: Övermark

I74:1
Krans (Kraus) Olga

1909

1927
I82:2
Larson Carl Ivar

1905
mor: Övermark

H105:1
Molnå Elsa
Österholm
1897

1914
I84:2 I85:1
Nordin Helen
Östlund
1887

1904
R37:1
Norman Felix
Nisula
1896

1911
I59:1
Trask Hilda
Johnson
1903
mor: Övermark

I67:2
Westmalm Karl

1903

1938
I91:1