s/s von Döbeln


Kansi.

Lähde: [Axel Söderlund], Finska Ångfartygs Aktiebolaget 1884-1908. Helsinki 1910, 124 s.