s/s Arcturus


Lähde: [Axel Söderlund], Finska Ångfartygs Aktiebolaget 1884-1908. Helsinki 1910, 124 s.