s/s Arcturus


s/s Arcturus Victoria Dock'issa, Hullissa, Englannissa.

Lähde: [Axel Söderlund], Finska Ångfartygs Aktiebolaget 1884-1908. Helsinki 1910, 124 s.