s/s Polaris


Jään peittämä s/s Polaris.

Lähde: [Axel Söderlund], Finska Ångfartygs Aktiebolaget 1884-1908. Helsinki 1910, 124 s.