Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek har emigranthistorikern, professor Anders Myhrmans omfattande samlingar. I samlingarna finns biografier nedtecknade av emigranter i Amerika. Biografierna är delvis publicerade i bibliotekets stencilserie, men utan personregister. I detta personregister uppräknas alla personer nämnda i stencilerna.