Knights and Ladies of Kaleva, 1954


HUOMAUTUS. Henkilönimen jälessä on käytetty paikkakuntanimeä ainoastaan siinä tapauksessa jolloin henkilö asuu eri paikkakunnalla kuin Maja eli Tupa, johon hän jäsenenä kuuluu.

* merkitty ovat 6:nnen asteen ritareita ja 3:nnen ast. naisia.

[NOTE. A place name is mentioned only if the individual lives at some other place than that of the lodge of which she or he is a member.

* 6th degree knights or 3th degree ladies.]

Source: K. R. ja K. N. Osoitekalenteri. Hancock, Michigan 1954, 118 p.


K. R. KULLERVON MAJA No. 14

L. Box 222, Mass, Michigan

Johnson, Nels, 1602 Powder Mill Lane, Wynnec Wood, Penn.
Keränen, John, Mass, Mich. R.I.
Laakkonen, Daniel, Mass, Mich. R.1.
Lappalainen, John, Mass, Mich. R.1.
Lukkarinen, Herman, Mass, Mich.
Marttinen, David, Mass, Mich.
*Raaska, Emil, Mass, Mich. Box 115
Wälimäki, Nick, Mass, Mich.
Wentlä, Herman D., Mass, Mich.
Wetberg, Chas., Mass, Mich. R.1.
Piippo, Jakki, Greenland, Mich.