Föreningen Norden - medlemsmatrikel


För att lindra den ekonomiska bördan för den enskilda vid sjukdom och olycksfall bildades 7.5.1899 den fristående Finsk Svenska Hjälp- och Enighets Föreningen bland finlandssvenskarna i Ashland, Wisconsin. De första tjänstemän som valdes var John K. Johnson, ordförande (Vörå), Axel Pelo, viceordförande (Nedervetil), Isak Björk, sekreterare (Kvevlax), Herman Ericson, kassör (Gamlakarleby), Matt Theen, vaktmästare och Emanuel Nyman, marskalk (Maxmo). På hösten 1900 övertog föreningen en mindre möteslokal, som dock såldes år 1908 då föreningen endast hade ett fåtal medlemmar kvar. Intresset för föreningen ökade senare och år 1917 ändrades stadgarna så att även kvinnor kunde ansluta sig som medlemmar. Namnet ändrades till Finnish American Benefit Society. Föreningen sammanslogs år 1921 med Nykterhetsföreningen Hoppet, bildad år 1901, och fick namnet Norden. År 1916 hade Hoppet 49 fullvuxna och 23 minderåriga medlemmar. År 1929 anslöt sig föreningen till Runebergsorden som loge nr 34 och hade då 74 medlemmar.

Medlemsmatrikeln innehåller fram till 1921 medlemmar i F.S.H.& E.F. och därefter medlemmar som inskrivits i Norden. Sammanlagt innehåller matrikeln ca 220 namn.

Matrikeln, som har ryggtiteln Föreningen Norden, ingår i Anders Myhrmans Emigrantarkiv vid Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek (Mapp 5 med påskriften Tryckalster och en adressbok).

Källa: Matrikeln Föreningen Norden och Anders Myhrman's bok Finlandssvenskar i Amerika (1972), s. 232-233.

  To decrease the economic burden for individuals at illnes and injuries an independent society called Finsk Svenska Hjälp- och Enighets Föreningen [Swedish Finnish Aid and Unity Society] was founded May 7, 1899 by the Swedish Finns in Ashland, Wisconsin. The first clerks elected were John K. Johnson, president (from Vörå), Axel Pelo, vice president (Nedervetil), Isak Björk, secretary (Kvevlax), Herman Ericson, treasurer (Gamlakarleby), Matt Theen, caretaker, and Emanuel Nyman, marshal (Maxmo). At fall 1900 the society got a small meeting place which was sold in 1908 when there were only a few members left in the society. The interest for the society increased later, and in 1917 the by-laws were revised permitting also women to join the society. The name of the society was then changed to Finnish American Benefit Society. In 1921 the society and the temperance society Hoppet, founded in 1901, joined in a new society called Norden. In 1916 Hoppet had 49 adult and 23 junior members. In 1929 Norden joined the Order of Runeberg as lodge 34. It then had 74 members.

The membership register lists up to 1921 members of F.S.H.& E.F. and after that members who joined Norden. The total number of names in the register are about 220.

The register, with the title Föreningen Norden, is found in the Emigrant Collection of Anders Myhrman in the Manuscript Department of Åbo Akademi University Library, Turku, Finland.

Source: The register Föreningen Norden and Anders Myhrman's book Finlandssvenskar i Amerika (1972), p. 232-233.

 

Namn
Name

Yrke
Profession

Född
Born

Inskriven
Enrolled

Bostad
Residence

Gammal adress
Old Address

Avgången / Överstruket
Resigned / Over Lined

Kommentar
Comment

Edd Asplund

 

13.9.1902 Jeppo

23.4.1924

609-16 Ave. West

 

 

 

Mat. Ahlström

arbetare

1856 Nedervetil

 

615-18 Ave. West

 

x/-

 

Math Alskog

 

1876 Gamlakarleby

 

709-2 St. West

 

x/-

 

Renholt Anderson

 

1.11.1875 Terjärv

9.6.1901

704-2 St. West

 

x/-

 

Jonas Anderson

 

14.3.1874 Purmo

6.7.1901

208-7 Ave. East

 

x/-

 

Mat Anderson

 

1864 Vörå

18.3.1900

1323-2 St.

 

 

 

August Anderson

 

29.8.18?4 Pedersöre, Östensö

15.4.1901

323-12 Ave. West

 

x/-

 

Eli Anderson

 

21.10.1873 Jeppo

20.7.1901

208-7 Ave. East

 

x/-

 

K. Emil Anderson

 

4.4.1875 Terjärv

13.10.1901

1209-4 St. West

 

x/-

 

J. John Anderson

 

3.1.1875 Munsala

2.7.1905

704-2 St. West

 

x/-

 

John Ahlstran

 

10.2.1880 Nedervetil

16.7.1895

704-2 St. West

 

x/-

 

Carl Fredrik Ahlholm

 

25.12.1860 Gamlakarleby

22.10.1909

322-10 Ave. West

 

x/-

 

John Andersson

 

18.11.1875 Oravais

27.5.1912

621-16 Ave. West

 

 

 

Carl Alfred Calsten

 

 

22.9.1913

419-14th St.

 

 

 

Isaac E. Björk

mjölkhandlare

1864 Kvevlax

 

16 Ave. West between 4 and 5 St.

 

x/x

 

Emil Björk

 

 

 

 

 

 

 

Emil Blomqvist

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Björk

 

 

 

 

 

 

 

Wicktor Björkqvist

arbetare

17.7.1863 Kronoby

 

Odessa, Wis.

 

x/-

 

Erik Backlund

 

2.11.1872 Jeppo

9.6.1901

417-10 Ave. West

 

x/-

 

John Berg

arbetare

2.2.1856 Kvevlax

 

509-14 Ave. East

 

x/-

 

Karl Haglund

arbetare

10.2.1853 Gamlakarleby Nedervetil

 

 

 

-/x

 

Alfred Berg

 

2.2.1879 Vörå

18.6.1905

509-14 Ave. East

 

x/-

 

Wicktor Blomqvist

 

28.7.1881 Jeppo

16.7.1905

516-16 Ave. West

 

x/-

 

Matts Backlund

 

25.10.1869 Jeppo

9.10.1906

520-18 Ave. West

 

x/x

 

E. John Blomqvist

 

6.8.1874 Munsala

23.8.1912

517-17 Ave. West

 

 

 

Julia Blomqvist

Mrs.

24.11.1875 Sideby

26.11.1907 (1917?)

518-16 Ave. West

 

 

 

John Carlson

arbetare

25.9.1873 Vasa

 

517-15 Ave. West

522-16th Ave. West

x/-

Anlänt till Amerika 5.7.1893

Chas Carlson

 

7.9.1878 Munsala

9.6.1901

704-2 St. West

 

 

Ej medlem; Drunknad 28.8.1903

Albert Carlson

 

8.7.1877 Mustasaari

7.6.1901

704 W. 2 St.

 

x/-

 

Ed Carlson

 

28.2.1878 Jeppo

20.7.1901

417-10 Ave. West

 

x/-

 

John Calz

 

31.3.1874 Pedersöre

8.1.1905

901 3rd St. West

 

x/-

 

Louis Calz

 

17.2.1881 Pedersöre

8.1.1905

704 West 2nd St.

 

x/-

 

Fred Calz

 

25.7.1883 Pedersöre, Kållby

18.6.1905

704 2nd St. West

 

x/-

 

John Carlson

 

25.9.1873 Vörå

17.10.1906

521-17 Ave. West

 

 

 

John Carlson

 

24.7.1892 Jeppo

28.7.1909 (1919?)

612-19 Ave. West

 

 

 

Joel Carlson

 

9.1.1885 Jeppo

dec. 1913

316-12 Ave. West

 

 

 

E. A. Carlström

 

2.4.1887 Vasa

15.10.1913

519-17 Ave. West

 

-/x

 

Carl Conrad Carlson

 

11.2.1900 Ashland, Wis.

26.11.1917

521-17 Ave. West

 

 

 

Anna Carlson

Mrs.

27.7.1874 Vasa

26.11.1917

521-17 Ave. West

 

 

 

Nanny Carlson

Mrs.

31.10.1885 Sverige

26.11.1917

520-13 Ave. West

 

 

 

Walfred Carlson

Mr.

4.11.1902 Ashland, Wis.

 

112-14 Ave. West

 

-/x

 

Edward Carlson

 

28.2.1878 Jeppo

11.9.1921

Rout 2

 

 

 

Sofia Carlson

Mrs.

27.11.1877 Jeppo

11.9.1921

Rout 2

 

 

 

Mary Erikson

Mrs.

11.5.1884 Maxmo

13.7.1924

Est End

 

 

 

John Erikson

Mr.

8.7.1872 Malax

11.9.1921

2812 E. Front St.

 

 

 

[Kristina?] Katarina Erikson

Mrs.

14.3.1869 Munsala, Monå

11.9.1921

2812 E. Front St.

 

 

Tidigare namn: Gästgiwars

Herman Ericson

 

 

 

 

 

-/x

 

Alexander Ekstrom

 

22.1.1864 Gamla Karleby Nedervetil

7.5.1899

704 2 St. West

 

x/-

Landade i Amerika 15.8.1881

Ericson Herman

 

17.1.1875 Gamla Karleby, Lågland

7.5.1899

704 2 St. West

 

x/-

Anlänt till Amerika 29.12.1892; Dog den 4.2.1905 i hjärnfeber

Mike Erickson

 

22.4.1880 Vörå

9.6.1901

704-2 St. West

 

x/-

 

Jack Erickson

 

12.8.1865 Jeppo

27.10.1901

704-2 St. West

 

x/-

 

Erik Erikson

 

2.9.1881 Maxmo

18.6.1905

414-14 Ave. East

 

x/-

 

John Erickson

 

8.7.1872 Malax

3.10.1906

601-19 Ave. West

1017-9 Ave. West

x/x

 

John Erikson

 

12.9.1876 Jeppo

13.11.1908

618-17 Ave. West

 

 

 

Wiliam Erikson

 

19.6.1867 Malax

14.3.1910

2701 Front St. E.

 

 

 

Erik Erikson

 

5.9.1881 Maxmo

14.3.1910

2516 Front St. E.

 

 

 

Werner Erikson

 

15.10.1894 Malax

9.2.1914

1323-2nd St. West

 

x/x

 

John Erikson

 

30.4.1887 Vörå, Miemois

12.6.1916

1323-2nd St. West

 

 

 

Arvid Erickson

 

 

 

 

 

 

 

Wiktor Fredrickson

 

26.8.1817 Pedersöre

9.6.1901

215-7 Ave. West

 

x/-

 

Alex Fellman

 

11.8.1883 Pedersöre

2.7.1905

615-18 Ave. West

707-15 Ave. West

 

 

John Forslund

 

24.2.1879 Jeppo

3.10.1906

600-16 Ave. West

520-18 Ave. West

x/-

 

Andrew Franzén

 

12.11.1870 Pedersöre, Kållby

11.9.1908

322-10 Ave.

707-15 Ave. West

 

Dog den 28.1.1920

Johanna Fellman

Mrs.

22.10.1885 Oravais

26.11.1917

510-18 Ave. West

 

x/-

 

Judit Forslund

 

18.10.1904 Ashland, Wis.

5.5.1924

612-19 Ave. West

 

 

 

Mildred Forslund

 

8.7.1906 Ashland, Wis.

5.5.1924

612-19 Ave. West

 

 

 

John Gustavson

arbetare

1875 Pedersöre

 

307-12 Ave. West

 

x/-

 

Willis Gustafson

 

2.10.1879 Pedersöre

9.6.1901

704-2 St. West

 

x/-

 

John Gustafson

 

27.7.1880 Pedersöre

2.7.1909

1323-2 St. West

 

x/-

 

Wicktor Gustafson

 

25.7.1884 Pedersöre

16.7.1905

1323-2 St. West

 

x/-

 

Anders Gustafson

 

12.5.1885 Jeppo

5.11.19?5

619-16 Ave. West

1325-2 St. West

x/x

 

Johannes Gädda

 

13.1.1880 Mustasaari

28.11.1906

511-14 Ave. West

607-17 Ave. West & 522-18 Ave. West

 

 

Alexander Gädda

 

12.9.1885 Mustasaari

22.1.1912

511-14 Ave. West

 

 

 

Eva Gade

Mrs.

12.12.1882 Finland

26.11.1917

504-15 Ave. West

 

 

 

Ellen Glad

Mrs.

11.7.1895 Gamlakarleby

26.11.1917

1820-6 St. West

 

 

 

Martin Glad

 

24.9.1893 Åbo

26.11.1917

1820-6 St. West

 

 

 

Alfons Gustafson

 

28.8.1893 Gamlakarleby, Öjan

3.7.1917

400 Stuntz Ave.

 

 

 

Abel Hirvonen

 

Kuopio

5.5.1924

122 Stunts Ave.

 

 

29 år gammal 1924

Abel Hirvonen

Mrs.

16.9.1891 Hyvinkää

5.5.1924

122 Stunts Ave.

 

 

 

Andrew Högstrom

 

Jeppo

 

619-16 Ave. West

St. Clair St. East 615

 

 

Charley Hägglund

arbetare

1876 Kvevlax

 

16 Ave. West Betvin 4-5 St.

 

x/-

 

Karl Haglund

arbetare

10.2.1853 Gamlakarleby Nedervetil

 

? St. 13 Beifild Ca. [?]

 

x/x

 

John Hegglund

 

27.6.1866 Munsala, Bonäs

6.5.1906

704 2 St.

 

 

"alnäs"

Herman Henrikson

 

15.3.1874 Pedersöre, Forsby

10.6.1900

318-9 Ave. West

 

x/-

 

John Hällund

 

7.10.1878 Pedersöre, Edsevö

15.4.1901

323-12 Ave. West

 

x/-

 

John Henrikson

 

17.6.1879 Pedersöre, Forsby

18.6.1905

710-12 Ave. West

 

x/-

 

Gust Henrikson

 

13.3.1875 Jeppo

18.6.1905

704-2nd St. West

 

x/-

 

Herman Jakobson

 

15.7.1884 Purmo, Sandvik

12.12.1910

12-112nd St. West

 

 

 

Alfred Häggman

 

21.8.1885 Purmo

13.2.1911

1211-2nd St. West

 

 

 

J. Wicktor Hille

 

15.2.1887 Jeppo

6.10.1913

419-14 Ave. West

 

 

 

August Hagman

 

24.10.1881 Purmo

26.11.1917

606-18 Ave. West

 

 

 

Mary Hagstrom

Mrs.

8.5.1880 Jeppo

26.11.1917

619-16 Ave. West

 

 

 

Alexsander Johnson

 

17.10.1887 Esse

20.11.1924

612-19 Ave. West

 

 

 

Edgar Josefson

 

2.10.1907 Ashland, Wis.

27.10.1924

R. 3 Box 59

 

 

 

Anny John Johnson

Mrs.

22.8.1879 Maxmo

13.7.1924

Est End

 

 

 

Ebbie Agusta Johnson

 

2.8.1905 Ashland, Wis.

10.11.1924

522-18 Ave. West

 

 

 

Ester Maria Johnson

 

10.5.1902 Ashland, Wis.

10.11.1924

522-18 Ave. West

 

 

 

John Mattson

 

29.7.1878 Jeppo

15.10.1913

622-17 Ave. West

 

-/x

 

William Johnson

 

31.12.1890 Pedersöre

11.10.1913

19 Ave. West

 

 

 

John Johnson

arbetare

1864 Vörå

7.5.1899

617-18 Ave. West

 

 

 

Andrew Johnson

 

Munsala

 

307-12 Awe. West

 

 

 

Gust Johnson

 

 

 

Ainriver [?], Wis.

 

x/-

 

Charly Johanson

arbetare

1875 Korsnäs

 

716 St. Clair St.

 

x/-

 

Alix Johanson

arbetare

1862 Nedervetil

 

12 Ave. West

 

x/-

 

August Johnson

arbetare

1872

 

517-17 Ave. West

 

 

 

Alfred Johnson

 

22.3.1874 Terjärv

 

704-2 St. West

 

x/-

 

J. W. Johnson

 

28.4.1874 Pedersöre, Östensö

15.4.1901

323-12 Ave. West

 

x/-

27 år gammal

Anders August Johnson

 

25.9.1879 Pedersöre

9.6.1901

215-7 Ave. West

 

x/-

 

Mike Jonas

 

25.5.1875 Nedervetil

9.6.1901

704-2nd St. West

 

x/-

 

Willie Johnson

 

8.11.1869 Pedersöre

6.7.1901

812-2nd St. West

 

x/x

 

George Johnson

 

2.9.1871 Nykarleby

6.7.1901

408-7 Ave. East

 

x/-

 

Jonas Johnson

 

4.7.1874 Purmo

6.7.1901

417-10 Ave. West

 

x/-

 

Jack Johnson

 

20.11.1877 Purmo

20.7.1901

417-10 Ave. West

 

x/-

 

Willi Johnson

 

10.11.1868 Pedersöre

22.12.1901

513-17 Ave. West

222-8 Ave. West

 

 

Erland Josefson

 

8.2.1883 Sideby

18.6.1905

1011 Front St. West

1315-7nd St. West

 

 

John Johnson

 

25.12.1880 Maxmo

27.8.1905

247-2 St. ?

 

x/-

 

Emil Johnson

 

2.4.1881 Nykarleby

22.10.1905

1323-2 St. West

 

x/-

 

Axel Johnson

 

12.1.1875 Pedersöre

3.10.1906

1322-3rd St. West

510-15 Ave. West; 611 Biaser Ave; 503-17 Ave. West

 

 

John Johnson

 

8.11.1881 Jeppo

12.10.1906

600-16 Ave. West

 

x/x

 

Chas Johnson

 

18.7.1875 Replot

14.3.1910

2618 Front St. East

 

 

 

John Johnson

 

25.12.1880 Maxmo

14.3.1910

2512 Front St. East

 

 

 

John Kronman

 

21.8.1878 Mustasaari

9.6.1901

704-2 St. West

 

x/-

 

Anders Johnson

 

18.6.1870 Esse

23.1.1911

600-11 Ave. West

 

 

 

Wicktor Jakobson

 

26.7.1886 Purmo

13.2.1911

1211-2 St. West

 

 

 

Wiktor Johnson

 

24.6.1866 Pedersöre

14.2.1916

1923-6 St. West

 

 

 

Hanna Aug Johnson

Mrs.

23.11.1870 Kronoby

26.11.1917

522-18 Ave. West

 

 

 

Lanore? Johnson

Mrs.

1896

26.11.1917

606-17 Ave. West

 

 

 

Cecilia Johnson

Mrs.

25.7.1890 Gamlakarleby

11.9.1921

1322-3rd St. West

 

 

född Gustafson

E. W. Ljungquist

 

 

 

 

 

 

 

John Litonius

sättare

1873 Göteborg, Sverige

 

904-11th Ave. West

 

x/-

 

Erik Lundberg

 

21.1.1883 Oravais

2.7.1905

2113-3 St. East

 

-/x

 

Matts Lybeck

 

15.2.1867 Jeppo

3.10.1906

512 Ave. West

519-17 Ave. West

-/x

dog i September 1915

Emil Lindström

 

18.7.1887 Munsala, Vexala

13.11.1908

600-16 Ave. West

 

 

 

John Lindholm

 

12.6.1879 Korsnäs

22.7.1912

514-18 Ave. West

 

x/x

 

Anders Mattson

 

6.4.1870 Jeppo

17.10.1906

622-17 Ave. West

 

 

 

Axel Mattson

 

 

 

 

 

-/x

 

John Mattson

 

juni 1872 Pedersöre

9.6.1901

704-2nd St. West

 

x/-

 

Androw Mattson

 

3.4.1870 Jeppo

20.7.1901

714-10 Ave. West

 

x/x

 

Mattson Andrea

 

14.2.1872 Vasa län

2.7.1909

2113-3 St. East

 

 

 

Mike Nelson

 

17.4.1871 Vörå, Lomby

27.5.1900

610-14 Ave. West

 

x/-

 

Edd Mattson

 

4.4.1869 Terjärv

27.5.1900

1514-16 Ave. West

 

-/x

 

Matt Mattson

 

27.5.1876 Jeppo

2.7.1905

1327-22 St. West

 

x/-

 

Viljam Mattson

 

12.8.1881 Jeppo

3.10.1906

1323-2 St. West

 

x/x

 

Gust Moliis

 

21.9.1883 Replot

14.3.1910

2913-2nd St. East

 

 

 

John Mattson

 

19.7.1875 Rarmo (?)

11.7.1910

622-17 Ave. West

 

x/x

 

John Mattson

 

29.7.1878 Jeppo

15.10.1913

622-17 Ave. West

 

 

 

Leander Mattson

 

17.8.1894 Jeppo

14.6.1915

619-16 Ave. West

 

 

 

Emil Mattson

 

12.12.1889 Jeppo

26.2.1917

700-18 Ave. West

 

 

 

Hulda Mattson

Mrs.

25.8.1879 Purmo

26.11.1917

622-17 Ave. West

 

 

 

Ida Mattson

Mrs.

6.9.1891 Metropolitan

26.11.1917

700-18 Ave. West

 

 

 

Matt Mattson

Mr.

27.5.1876 Jeppo

26.11.1917

5?3-17 Ave. West

 

 

 

Emanuel Newman

arbetare

Maxmo

 

 

 

-/x

 

Erik Nyman

 

 

 

 

 

-/x

 

John Nyman

arbetare

1867 Maxmo

 

2905-2 St. East

209-14 Ave. East

 

 

John Nyman

arbetare

20.5.1861 Maxmo

 

100-14 Ave. East

 

-/x

 

Alfred Nyman

 

6.2.1869 Purmo

8.4.1900

708 Front St. West

 

x/-

 

Fridolf Nelson

 

28.10.1882 Terjärv

9.6.1901

704-2 St. West

 

x/-

 

Charles Nyman

 

20.12.1881 Maxmo, Kerklax

10.11.1901

509-14 Ave. East

 

x/-

 

John Neweman

 

17.4.1866 Maxmo

 

2705-2nd St.

8114 Front St. East

 

 

John Nyqvist

 

10.10.1864 Maxmo, Kerklax

18.6.1905

2719-2nd St. East

 

x/x

afgått genom döden

Gustaf Adolf Nordman

 

10.10.1881 Malax

2.7.1905

720 Prenties Ave.

 

x/-

 

John Nordin

 

19.3.1876 Wäråker, Sverige

16.7.1905

720 Prentase Ave.

 

x/-

 

Petter Alexander Nylund

 

23.8.1878 Pedersöre

3.10.1906

1323-2 St. West

 

x/-

 

August Nylund

 

12.5.1872 Mustasaari

3.10.1906

509-14 Ave. East

 

x/-

 

Erik Nyman

 

1.6.1878 Maxmo

14.3.1910

8410 Front St. East

 

 

 

Emanuel Nyman

 

4.7.1872 Maxmo

11.4.1910

2718 Front St. East

 

 

 

Carl Nyman

 

20.12.1881 Maxmo

26.10.1910

509-14 Ave. East

 

 

 

Alexander Nylund

 

23.8.1878 Pedersöre, Kållby

13.2.1911

1323-2 St. West

 

 

 

Anna Nyman

 

18.1.1898 Oravais

 

 

 

 

 

Otto Österholm

 

6.8.1881 Pedersöre

29.9.1901

323-12 Ave. West

 

x/-

 

Ed Oman

 

28.5.1883 Vörå

2.7.1905

16 Ave. and 6 St. West

 

-/x

 

Anna Sofia Oman

Mrs.

14.5.1881 Maxmo

13.11.1924

514-16 Ave. West

 

 

 

Axel Pelo

 

19.8.1876 Nedervetil. Pelo

7.5.1899

208-7 Ave. East

Iron River Wis., Box 14

-/x

Landade i Amerika 20.5.1895; drunknad 28.8.1903 i en ålder på 27 år 9 dagar

Johan Röij

 

 

 

 

 

 

 

Fred Roi

 

18.9.1888 Malax

dec. 1913

109-8 Ave. West

 

 

 

Elvira Roy

Mrs.

13.11.1891 Purmo

26.11.1917

609-15 Ave. West

 

 

 

John Ström

 

20.9.1882 Courner [Korsnäs?], Taklax

10.11.1924

1523 West 3 St.

 

 

 

Axel Sandsten

 

16.7.1908 Ashland, Wis.

21.11.1924

614-14 Ave, West

 

 

 

Naima Sandsten

 

23.8.1906 Ashland, Wis.

5.5.1924

614-14 Ave, West

 

 

 

Herman Sjöström

 

22.5.1870 Kvevlax

 

523-21 Ave. West

 

x/x

 

Joh. Sjöström

 

 

 

606-15 Ave. West

 

-/x

 

Martin Sundström

 

 

 

 

 

-/x

 

Emil Sarlund

 

 

 

 

 

-/x

 

Matts Sandstrom

 

Gamlaby

 

 

 

-/x

ålder 39 år

Matt Samson

 

4.6.1868 Vörå

 

1323-2 St. West

 

x/x

 

John Strång

 

21.6.1861 Pedersöre

 

705-2 St. West

 

x/x

 

Willjam Sandstrom

skräddare

31.7.1880 Nedervetil

10.6.1900

704-2nd St. West

 

x/x

 

John Sare

arbetare

21.11.1872 Gamlakarleby

 

608-16 Ave. West

 

x/x

landstigen i New York 1899

Hendrick Stenback

 

18.3.1868 Jeppo

6.7.1901

400 Bean [?] Ave. West

 

x/x

 

Jarl [?] Skog

 

jan. 1882 Jeppo

20.7.1901

 

 

x/-

 

Androw Stenman

 

7.3.1871 Jeppo

1.9.1901

522-18 Ave. West

 

x/x

 

Matt Strom

 

15.12.1881 Vörå

2.7.1905

1323-2 St. West

 

-/x

 

Matt Samson

 

4.6.1868 Vörå

2.7.1905

514-18 Ave. West

1323-2 St. West

-/x

 

Matts Ervin Sandsten [Sandstrom?]

 

10.8.1885 Terjärv

22.10.1905

519-17 Ave. West

322-10 Ave West; 614-19 Ave. West

-/x

 

Herman Sjöström

 

22.5.1870 Kvevlax

 

523-21 Ave. West

 

 

 

Hugo Svanbäck

 

20.7.1885 Pedersöre

14.2.1910

1311-2nd St. West

 

 

 

Andrew Stenman

 

8.3.1871 Jeppo

25.8.1912

518-16 Ave. West

 

 

 

Wilhelm Ström

 

12.7.1894 Jeppo

okt. 1913

623-16 Ave. West

 

 

 

Anna Sofia Lindström

Mrs.

4.3.1884 Jeppo

26.11.1917

513-17 Ave. West

 

 

 

Alma Svanbeck

Mrs.

1.2.1891 Ludington, Mich.

26.11.1917

 

 

 

 

Brita Stina Sjöström

Mrs.

2.8.1869 Finland

26.11.1917

523-21 Ave. West

 

 

 

Andrew Strom

 

13.5.1897 Jeppo

9.5.1921

623-16 Ave. West

 

 

 

Joel Johnson

 

1.1.1901 Pedersöre, Forsby

 

1323-2 St. West

 

 

 

Elvira Tast

 

16.10.1905 Ashland, Wis.

5.5.1924

607-16 Ave. West

 

 

 

Walde Tast

 

21.8.1907 Ashland, Wis.

23.4.1924

607-16 Ave. West

 

 

 

Anna Charly

Mrs.

15.2.1876 Finland

1924

607-16 Ave. West

 

 

 

Mat. Theen [Thun?]

 

 

 

520-16 Ave. West

 

-/x

 

Charly Tast

 

13.2.1875 Nedervetil Gamlakarleby

11.11.1900

3100 Front St.

 

x/-

 

Hugo Tast

 

20.2.1882 Nedervetil

2.7.1905

621-16 St. West

 

x/x

 

Hugo Tast

 

20.2.1882 Nedervetil

26.10.1910

318-12 Ave. West

 

 

 

Karl Tast

 

28.2.1875 [?] Nedervetil

 

Tari in af arlin [?] Box 11

 

x/x

 

Anna Tast

Mrs.

23.11.1884 Esse

26.11.1917

619-17 Ave. West

 

 

 

Bertha Viverstat [Uiverstat?]

Mrs.

11.11.1885 Jeppo

26.11.1917

1323-2 St. West

 

 

 

John Wirth

arbetare

24.12.1867 Vörå

 

31000-7 St. East

 

x/-

 

Jackob Walin

 

feb. 1871 Jeppo

 

1013-2 St. West

 

x/-

 

Androw Widgren

 

15.3.1877 Gamlakarleby

11.11.1900

704-2 St. West

 

x/-

 

John Wenström

arbetare

7.8.1874 Pedersöre, Kållby

 

1323-2 St. West

 

 

Landstigen i New York 1880

Erick Wirt

 

1.9.1870 Martari socken

22.10.1905

202-21 Ave. West

 

x/-