Kruununvoudin passiluettelo 1863-1916


Ahvenanmaan maakunnanarkistossa säilytetään Ahvenanmaan kruununvoudin arkistoa. Sarjasta Bb. Passförteckningar löytyy "Förteckning över utfärdade resepass 1863-1916" [Luettelo annetuista matkapasseista 1863-1916], signumilla Bb 2. Luettelossa on yli 10.570 passin saaneen henkilön nimeä ja lisäksi useita perheenjäseniä.

Passiluettelo alkaa 23. toukokuuta 1863. Ensimmäisissä luetteloissa mainitaan vain nimi, ammatti, passin antopäivämäärä ja matkan päämäärä. Vuosina 1882-1899 ilmenee myös hakijan kotipaikkakunta ja vuodesta 1900 ilmoitetaan lisäksi syntymävuosi. Noin vuodesta 1892 käy ilmi tarkempi määränpää, ts. onko henkilö matkustanut Ruotsiin, Amerikkaan tai muuhun maahan.

Luetteloita täydentää Maistraatin passiluettelot vuosille 1882-1903.

Tilasyistä ei maksuja, passin voimassaoloaikaa tai uskontoa ole otettu mukaan.

Alkuperäinen luettelo on hyvin huonokuntoinen, joten virheitä voi esiintyä.

Tietokoneelle luettelon on siirtänyt Karin Mansén Ahvenanmaan maakunnanarkistosta.

Huomautuksia:

Passiluettelo on tietokoneelle siirron jälkeen jaettu pienempiin osiin. Silti eräät luettelot ovat suuria ja niiden noutaminen kestää kauan.

Haun helpottamiseksi luettelo on myös aakkostettu henkilön nimen mukaan. Etenkin sellaiset nimet, jotka esiintyvät useasti on aakkostettu normaalistettuna. On silti huomattava, että sama henkilö voi esiintyä eri nimellä luettelon eri paikoissa. Tämä voi johtua siitä, että samasta henkilöstä on eri tilaisuuksissa käytetty eri nimeä, vaihtelevia kirjoitusmuotoja tai luku- ja kirjoitusvirheitä on syntynyt tietoja siirrettäessä tietokoneelle.

Aakkostetuista luetteloista on jätetty pois tarkka päivämäärä ja matkan määränpää. Oikeanpuoleisessa palstassa ilmoitetaan mistä kronologisesta luettelosta täydellinen tieto löytyy. Vuosiluvun jälkeen oleva luku ilmoittaa kuukauden (vuosi:kuukausi).

Aakkostettujen luetteloiden jälkeen löytyy luettelo henkilöistä, jotka eivät asu Ahvenanmaalla. Henkilöt sisältyvät myös muihin luetteloihin.

Selityksiä:
Päiväys Päiväys jolloin passi myönnettiin
Nimi Henkilön nimi
Ammatti/Siviilisääty Henkilön ammatti ja sukulaisuussuhde
Kunta Henkilön kotipaikkakunta
Syntynyt Henkilön syntymävuosi
Määränpää Henkilön itsensä ilmoittama määränpää
Viite Viittaus aakkosellisesta luettelosta kronologiseen luetteloon (vuosi:kuukausi)