Kronofogdens passförteckning - Kruununvoudin passiluettelo - Sheriff's Passport List - 1863-1916


1869

Datum
Päiväys
Date
Namn
Nimi
Name
Yrke/Civilstånd
Ammatti/Siviilisääty
Profession/Civil Status
Kommun
Kunta
Municipality
Född
Syntynyt
Born
Destination
Määränpää
Destination

Februari 2

Karlsson Johan Aug.

Bonde

-

-

Sverige

" 2

Mattsson Matts Vilh.

Bonde

-

-

Sverige

" 18

Lindroos Matts

Styrman

-

-

Sverige

" 18

Sviberg Carl

Torpare

-

-

Sverige

" 18

Nordlund Joh.

Bondeson

-

-

Sverige

" 18

Bergbom Karl Johan

Torpareson

-

-

Sverige

" 18

Karlsson Gustaf

Dreng

-

-

Sverige

" 26

Gustafsson Leander

Dreng

-

-

Sverige

Mars 22

Eklund Matts

Sjöman

-

-

Sverige

" 22

Jansson Anders August

Dreng

-

-

Sverige

" 22

Svensson August Vilhelm

Torparson

-

-

Sverige

1869 Mars 23

Ekblom Efraim

Sjöman

-

-

Sverige

" 27

Sundqvist Erik Gustaf

Skeppare

-

-

Sverige

" 27

Karlsson Karl August

Nämndemansson

-

-

Sverige

" 27

Karlsson Gustaf

Bondeson

-

-

Sverige

" 27

Jansson Matts

Torpare

-

-

Sverige

" 27

Jansson Johan Viktor

Garfvareson

-

-

Sverige

" 30

Blomqvist Erik Evert

Skeppare

-

-

Sverige

April 1

Abrahamsson Anders Erik

Skeppare

-

-

Sverige

" 1

Abrahamsson Pehr August

Styrman

-

-

Sverige

" 1

Eriksson Gustaf Erik

Torparson

-

-

Sverige

" 2

Fellman Viktor

Lotsson

-

-

Sverige

" 3

Danielsson Fr. Ludvig

Bondeson

-

-

Sverige

" 3

Mattsson Karl Aug.

Bondeson

-

-

Sverige

" 3

Liljestrand Mattsson Joh.

Dreng

-

-

Sverige

" 3

Henriksson David Wilh.

Nav.elev

.

-

Sverige

" 8

Andersson Karl Fridolf

Torparfosterson

-

-

Sverige

" 12

Johnsson Julius

Landthandlande

-

-

Sverige

" 13

Karlsson Karl August

Sjöman

.

.

Sverige

" 13

Mattsson Matts

Sjöman

-

-

Sverige

" 15

Fellman Ernst + hustru Josefina Vilhelmina, sonen Ernst Fredrik, döttrar Evelina, Maria

Vaktmästare

-

-

Sverige

" 19

Englund Daniel

Bonde

-

-

Sverige

" 21

Hausen Magnus

Agronom

-

-

Sverige

1869 April 24

Johnsson Julius

Landthandlande

-

-

Sverige

" 26

Lindblom Vilhelm

Skräddarson

-

-

Sverige

" 26

Vesterlund Pehr August

Dreng

-

-

Sverige

" 26

Holmström Berndt Axel

Bondeson

-

-

Sverige

" 26

Danielsson Joh. Daniel

Styrman

-

-

Sverige

Maj 3

Andersdotter Anna Emilia

Piga

-

-

Sverige

" 14

Eriksdotter Kaisa Lisa

Piga

-

-

Sverige

" 14

Vesterlund Matt. Efraim

Bondeson

-

-

Sverige

" 18

Nylund Fr.V.

Sjöman

-

-

Sverige

" 18

Mattsson Karl Johan

Bondeson

-

-

Sverige

" 9

Mether Emilia

Arrendatorshustru

-

-

Sverige

" 24

Lindeman Erika Josefina

Bondesonahustru

-

-

Sverige

" 24

Grunér Robert Valfrid

Klockareson

-

-

Sverige

" 28

Josefsson Georg

Sjöman

-

-

Sverige

" 29

Eriksson Leander + hustru Elisabeth Vilhelmina Johansdotter, son Karl Robert

Bonde

-

-

Sverige

Juni 2

Eriksdotter Sara Erika + son Johan Erik

Bondehustru

-

-

Sverige

" 2

Waldin Adolf Herman

Bonde

-

-

Sverige

" 9

Johansson Johan Viktor

Bonde

-

-

Sverige

" 9

Söderberg Karlsson Joh.

Torpare

-

-

Sverige

" 16

Malmberg Amanda Sofia

Mamsell

-

-

Sverige

" 17

Svensson Karl Johan

Dreng, sv.undersåte

-

-

Sverige

Juli 1

Wigell A.

Kronolänsman

-

-

Sverige

1869 Juli 12

Jansson Karolina

Bondehustru

-

-

Sverige

" 17

Troberg C.A.

Herr

-

-

Sverige

" 23

Kurten Uno + Ida Kurten

Herr o. Fröken

-

-

Sverige

" 23

Hacsell Mathilda

Mamsell

-

-

Sverige

" 24

Eklund Mathilda

Fröken

-

-

Sverige

" 28

Andersson Anders August + bror Johan Arvid

Bondesöner

.

.

Sverige

Augusti 4

Lignell A

Kapten

-

-

Sverige

" 7

Hamström K.G.

Bonde

-

-

Sverige

" 14

Sundqvist Edvin

Skräddaregesäll

-

-

Sverige

" 26

Mattsson Matts

Torparson

-

-

Sverige

" 30

Holmström Erik Gustaf

Dreng

-

-

Sverige

September 4

Karlsson Karl And.

Skomakareson

-

-

Sverige

" 4

Sundström Carl Viktor

Murareson

-

-

Sverige

" 6

Olofsson Anna Gustafva

Skepparehustru

-

-

Sverige

" 7

Lindblom Johansdotter Rosina

Torpardotter

-

-

Sverige

" 7

Mattsson Erica

Styrmanshustru

-

-

Sverige

" 10

Junelius Johan

Dreng

-

-

Sverige

" 11

Hausen J.

Statsrådman

-

-

Sverige

" 13

Sittkoff Petter

Landhandl.

-

-

Sverige

" 20

Eriksson Karl Erik + döttrar Emma Katrina, Josefina

Bonde

-

-

Sverige

" 20

Mattsdotter Brita Lisa

Bondehustru

-

-

Sverige

1869 Sept. 21

Sjöström Aug. + hustru Ulrika Vilh.

Bondeson

-

-

Sverige

" 22

Jahnsdotter Lovisa

Piga

-

-

Sverige

" 27

Karlsdotter Evelina

Bondedotter

-

-

Sverige

" 27

Pettersson Erik Petter

Dreng

-

-

Sverige

" 28

Sadelin Karolina

Doktorinna

-

-

Sverige

Oktober 3

Vesterholm Irene

Bondedotter

-

-

Sverige

" 4

Granlund Karl

Torpare

-

-

Sverige

" 6

Eriksson And. Johan + hustru Karolina, Johan Emil

Bonde

-

-

Sverige

" 7

Nikiforeff Serafia

Löjtnantska

-

-

Sverige

" 7

Hagström Axel

Hemmansägare

-

-

Sverige

" 7

Jakobsdotter Hedda Sofia

Bondehustru

-

-

Sverige

" 8

Mattsson Matts

Dreng

-

-

Sverige

" 8

Michelsson Michel Alexander + hustru Serafia Andersdotter

Dreng

-

-

Sverige

" 8

Mattsson Mattias

Bondeson

-

-

Sverige

" 8

Lindman Karl August + son Karl Erik

Snickare

-

-

Sverige

" 9

Simolin Mattsdotter Anna

Flicka

-

-

Sverige

" 9

Sittkoff Nikolai + hustru Helena, dotter Luba

Handl.

-

-

Sverige

" 17

Lignell Hanna

Skepparehustru

-

-

Sverige

" 17

Backman Ida Emilia

Bondedotter

-

-

Sverige

" 17

Michelsson Joh. Gustaf

Torpare

-

-

Sverige

" 16

Karlsdotter Johanna Mathilda

Bondedotter

-

-

(överstruket)

1869 Okt. 20

Borisoff A.J.

Landthandlande

-

-

Sverige

November 19

Mattsson Reinhold

Bondeson

-

-

Sverige

" 19

Eriksson Johan

Torparson

-

-

Sverige

" 19

Mattsson C.F.

Dreng

-

-

Sverige

" 19

Michelsson E.

Dreng

.

.

Sverige

" 19

Andersson M.

Bondeson

-

-

Sverige

" 19

Lundqvist J.E.

Skräddare

.

.

Sverige

" 19

Lemqvist E.

Bondeson

-

-

Sverige

" 19

Jansson D.A.

Dreng

-

-

Sverige

" 30

Mattsson Matth.

Bonde

-

-

Sverige