Kronofogdens passförteckning - Kruununvoudin passiluettelo - Sheriff's Passport List - 1863-1916


1873

Datum
Päiväys
Date
Namn
Nimi
Name
Yrke/Civilstånd
Ammatti/Siviilisääty
Profession/Civil Status
Kommun
Kunta
Municipality
Född
Syntynyt
Born
Destination
Määränpää
Destination

Feb. 10

Sjölund Erik

Skeppare

-

-

Sverige

" 24

Jansson Joh. Er.

Dreng

-

-

"

" 28

Svanström Karl Magnus

Torparson

-

-

"

" 28

Lindström Daniel

Dreng

-

-

"

" 28

Burmansson Johan Viktor

Torparson

-

-

"

Mars 6

Henriksson A.G.

Skeppare

-

-

"

" 7

Lindblom And. Gustaf

Sjöman

-

-

"

" 8

Boman Joh. W.

Torparson

-

-

"

" 8

Sundblom Robert Emanuel

Sjöman

-

-

"

" 13

Eriksson Nikolai

Sjöman

-

-

"

" 15

Häggblom Pehr. Aug.

Dreng

-

-

"

" 15

Zachrisson Karl Joh.

Dreng

-

-

"

Mars 17

Ärholm Johan

Skeppare

-

-

"

" 17

Ärholm Johan Theodor

son

-

-

"

" 17

Ärholm Anders Georg

son

-

-

"

" 17

Enqvist Magnus

förre skolgossen

-

-

"

" 20

Eriksson Johan

f.bonden

-

-

"

" 20

Rosenberg Matts

Skeppare

-

-

"

Mars 20

Eriksson Karl Erik

Styrman

-

-

Sverige

" 20

Andersson And. Emil

Matros

-

-

"

" 20

Danielsson Joh. Fr.

Matros

-

-

"

" 20

Nyström Viktor

Garfvare

-

-

"

" 20

Strandberg Joh. Er.

Inhysesson

-

-

"

" 20

Johansson Joh. Michel

Sjöman

-

-

"

" 20

Häggblom Joh. August

Torparson

-

-

"

" 20

Enlund Joh. Gustaf

Torparson

-

-

"

" 24

Karlsson Karl Petter

Dreng

-

-

"

" 24

Vitander Karl And.

Dreng

-

-

"

" 24

Jahnsson Karl Er.

Dreng

-

-

"

" 24

Mattsson Matts Vilh.

Matros

-

-

"

" 24

Eriksson Wilhelm

Skeppare

-

-

"

" 24

Mattsson Karl Petter

Dreng

-

-

"

" 29

Ekblom Efraim

Torpare

-

-

"

" 29

Fredriksson Matts

Torpare

-

-

"

April 3

Jansson Karl Alb.

Skeppare

-

-

"

April 3

Karlsson Gustaf Vilh.

Styrman

-

-

"

" 3

Gröndahl Isak

Sjöman

-

-

"

" 3

Fagerlund Mathias

Sjöman

-

-

"

" 3

Johansson Karl And.

Sjöman

-

-

"

April 3

Mattsson Fabian

Sjöman

-

-

Sverige

" 3

Jansson Viktor

Kock

-

-

"

" 5

Söderström Michel

Skeppare

-

-

"

" 5

Söderlund Joh. Er.

Bonde

-

-

"

" 5

Signell Efraim

Bonde

-

-

"

" 5

Svibergsson Axel

Bondeson

-

-

"

" 5

Blom Joh.

Torparmåg

-

-

"

" 5

Svibergsson Karl And.

Sjöman

-

-

"

" 12

Andersson Gustaf Adolf

Bonde

-

-

"

" 12

- Maria Sofia

hustru

-

-

"

" 12

- Maria

dotter

-

-

"

" 12

- Ida

dotter

-

-

"

" 12

- Gustaf

son

-

-

"

" 12

- Karl

son

-

-

"

" 12

Lindman Erik Viktor

Sjöman

-

-

"

" 15

Andersdotter Erika

Bondemågshustru

-

-

"

" 15

Runtesjärn Mattsson Matts

Inhysingen

-

-

"

" 16

Mattsson R.

Handlandeson

-

-

"

" 16

Sjölund Petter

Bonde

-

-

"

April 19

Sittkoff N.

Vice konsul

-

-

"

" 19

Rosenblom Wilhelmina

Bondesonahustru

-

-

"

April 22

Englund Dan.

Bonde

-

-

Sverige

" 22

Englund Kristina

dotter

-

-

"

" 26

Lindström Augusta

Skräddarehustru

-

-

"

" 26

Sittkoff Beda

Enkefru

-

-

"

" 26

Sittkoff Nikolai

son

-

-

"

" 26

Ahlstedt Rosa

Fröken

-

-

"

" 26

Ahlstedt Aina

Fröken

-

-

"

" 28

Österlund Karl August

Sjöman

-

-

"

" 29

Pettersson Ferdinand

Bondeson

-

-

"

Maj 2

Henriksson Matts

Bonde

-

-

"

" 2

- Anna Lisa

hustru

-

-

"

" 2

Olsson Joh. Er.

Bondeson

-

-

"

" 3

Mattsson Leander

Bondeson

-

-

"

" 6

Andersdotter Katarina

Piga

-

-

"

" 10

Söderlund Helena

Bondehustru

-

-

"

" 14

Eriksson Matts

Kyrkovärd

-

-

"

" 14

Karlsson Joh.

Bonde

-

-

"

" 15

Mattsson Joh. Er.

Bonde

-

-

"

" 15

- Johannes

son

-

-

"

" 21

Wennström Maria

Sadelmakarehustru

-

-

"

" 21

Eklund Matts Vilhelm

Sjöman

-

-

"

Maj 21

Nordin Johan

Bonde

-

-

Sverige

" 26

Järnfelt

Smed

-

-

"

" 26

- Johanna

hustru

-

-

"

" 26

Lignell Elin Emeli

Fröken

-

-

"

" 26

Mohen Emil

Postförvaltare

-

-

"

" 23

Karlsson Johan

Sjöman

-

-

"

" 23

Lignell Hilda

Fröken

-

-

"

" 23

Westrenius Alina

Fröken

-

-

"

" 23

Andberg Henrik August

Sjöman

-

-

"

" 23

Ollandt Isaksdotter Lovisa

Piga

-

-

"

" 28

Mattsson Leander

Bondeson

-

-

"

" 28

Hausen Karl

Statsråd

-

-

"

" 28

Hausen Reinhold

son

-

-

"

" 28

Hausen Magnus

son

-

-

"

" 28

Häggblom Joh.

Hemmansförvaltare

-

-

"

" 28

Blomqvist Joh. Ulrik

Bondeson

-

-

"

" 29

Ekelund Mathilda

Fröken

-

-

"

" 29

Ekelund Bruno

Yngling

-

-

"

Juni 3

Söderlund Anna Eufemia

Piga

-

-

"

" 4

Johansson Carl Eric

Bonde

-

-

"

" 5

Sjöberg Erik

Bonde

-

-

"

Juni 5

Östling Sofia

Bondeenka

-

-

Sverige

" 5

- Julanda Sofia

dotter

-

-

"

Juni 6

Lignell Ingeborg

Kaptenska

-

-

"

" 7

Blomqvist And. V

Fyrvaktare

-

-

"

" 7

Karlsson Erik

Bonde

-

-

"

" 10

Sittkoff Alex.

Landthandlande

-

-

"

" 10

Mattsdotter Sofia

Försvarsqvinna

-

-

"

" 10

Johansdotter Johanna Kristina

Piga

-

-

"

" 10

Andersson Johanna Gustafva

Skepparänka

-

-

"

" 11

Jossgård Britason Johan

Inhysesman

-

-

"

" 11

- Josefina Vilhelmina

hustru

-

-

"

" 11

- Ernst Johan

son

-

-

"

" 11

Karlsson Isak August

Bonde

-

-

"

" 11

Jansson Axel

Skräddare

-

-

"

" 12

Scheffer F.D.

Kronolänsman

-

-

"

" 13

Öhberg Abrah.

Navigationslärare

-

-

"

" 13

- Juliana Sofia

hustru

-

-

"

" 16

Bomansson Oskar

Possesionaten

-

-

"

" 16

- Maria

hustru

-

-

"

" 16

Flodin Karl Johan

Gästgifvare

-

-

"

" 16

Helin Anders

Bonde

-

-

"

Juni 16

Henriksson Matts

Bonde

-

-

Sverige

" 16

Mellander Johanna

Skräddarenka

-

-

"

" 16

Englund Katarina Gustafva

Bondedotter

-

-

"

" 16

Nylund Ida Kristina

Bondemågsdotter

-

-

"

Juni 23

Forss Pavo Werner

Bokhållare

-

-

"

" 23

Forsström Alfred

Hofrätts extra fiskalen

-

-

"

" 25

Kandolin Carl

Rektor

-

-

"

" 25

Kandolin Karl

son

-

-

"

Juli 1

Mattsdotter Greta Stina

Skepparhustru

-

-

"

" 1

Lundell Karl Johan

Torparson

-

-

"

" 1

Lindström Anna Lisa

Skepparhustru

-

-

"

" 1

Ekblom Sofia

Skepparhustru

-

-

"

" 2

Mattsdotter Math.

Bondedotter

-

-

"

" 2

Baumgarth Emilia

Målareenka

-

-

"

" 2

Mattsson Matts

Bonde

-

-

"

" 3

Lindeman Erika

Skepparhustru

-

-

"

" 5

Johansson Wilhelmina

Skepparhustru

-

-

"

" 5

Danielsson Daniel Erik

Dreng

-

-

"

" 5

Sommarström Joh. Erik

Lotslärling

-

-

"

" 8

Englund Erik Gustaf

Sjöman

-

-

"

" 9

Karlsson Karl Johan

Dreng

-

-

"

Juli 9

Nylund Karl Gustaf

Nämndemanson

-

-

Sverige

" 9

Jansson Erika

Bondehustru

-

-

"

" 9

Ekblom Karolina Sofia

Skepparhustru

-

-

"

" 10

Karlsson Sofia

Skepparhustru

-

-

"

" 11

Starck Viktor

Handelsbokhållare

-

-

"

" 15

Pettersson R.

Vice pastor

-

-

"

Juli 15

Calonius M.

Doktor

-

-

"

" 15

Calonius Betty

Fröken

-

-

"

" 19

Pettersson Matts

Bonde

-

-

"

" 21

Calonius Maria

Enkefru,länelandt-mätarinna

-

-

"

" 21

- Wilhelmina

dotter

-

-

"

" 23

Haglund Johanna

Skepparhustru

-

-

"

" 23

Blomqvist Adolf

Urmakare

-

-

"

" 23

Söderlund Karl August

Torparson

-

-

"

" 23

Söderlund Edla Mathilda

Torpardotter

-

-

"

" 24

Lindblom Anna Maria

Skomakardotter

-

-

"

" 26

Österlund Anna Mathilda

Styrmanshustru

-

-

"

" 28

Törnvall Herman Theodor

Sjöman

-

-

"

" 29

Karlsson Karl August

Bondeson

-

-

"

" 29

Mattsson Alfred

Bondeson

-

-

"

" 29

Eklund Karl August

Torparson

-

-

"

Juli 29

Karlsson Axel Alfred

Bondeson

-

-

Sverige

" 29

Nylund Maria

Piga

-

-

"

" 29

Johansson Kristian

Landbondeson

-

-

"

" 30

Eriksson Anders Alfred

Bondeson

-

-

"

" 30

Mohell E.

Kaptenska

-

-

"

Aug. 1

Sjölund Anna

Skepparhustru

-

-

"

" 4

Karlsson Joh.

Sjöman

-

-

"

Aug. 5

Hausen J.

Statsrådinna

-

-

"

" 7

Eriksson Reinhold

Dreng

-

-

"

" 12

Andersson Er. Otto

Sjöman

-

-

"

" 12

Sundlöf Pehr Edvard

Skomakarson

-

-

"

" 12

Haglund K.V.

Torpare

-

-

"

" 12

- Anna

hustru

-

-

"

" 12

Haglund Anna Gustafva

dotter

-

-

"

" 12

Haglund Johanna

dotter

-

-

"

" 12

Haglund Johan

son

-

-

"

" 13

Mellenius Julia

Kaptenska

-

-

"

" 13

- Viktoria

fosterdotter

-

-

"

" 13

Danielsdotter Johanna

Bondesonahustru

-

-

"

" 13

Ingman K.J.-

Handelsman

-

-

"

" 13

Lönnblad C.C.

Lagman

-

-

"

Aug. 13

Lönnblad Anna

dotter

-

-

Sverige

" 19

Helsing Anna Lisa

Sjömanshustru

-

-

"

" 19

- Anna Juliana

dotter

-

-

"

" 20

Hidolin Mikael

Missionselev

-

-

"

" 20

Montell M.

Apothekare

-

-

"

" 21

Pettersson Karl Erik

Sjöman

-

-

"

" 21

Englund Dan.

Bonde

-

-

"

" 23

Mesterton Amanda

Jungfru

-

-

"

" 23

Stén Mattsson Alexander

Bondemåg

-

-

"

Aug. 25

Mattsson M.

Handelsman

-

-

"

" 25

Lignell Alfred

Skeppare

-

-

Preussen

Sept. 1

Vilenius Fr.

Doktor

-

-

Sverige

" 1

- Karolina

hustru

-

-

"

" 1

Montell Hilda

Fröken

-

-

"

" 1

Mattsson Erik Axel

Bonde

-

-

"

" 1

- Matts Axel

son

-

-

"

" 1

Henriksson Matts

Bonde

-

-

"

" 1

Helin Anders

Bonde

-

-

"

" 1

Flodin Karl

Bonde

-

-

"

" 1

Karlsdotter Anna Elisabeth

Bondehustru

-

-

"

" 1

Lindholm Joh. Reinhold

Bondeson

-

-

"

Sept. 4

Lindman Karolina Sofia

Inhysesqvinna

-

-

Sverige

" 6

Abrahamsson Johan

Sjöman

-

-

"

" 8

Karlsdotter Evelina Josefina

Piga

-

-

"

" 12

Andberg A.

Sjöman

-

-

"

" 15

Lindroos Alfred

Torparson

-

-

"

" 17

Holmberg Karl Edvard

Klockarson

-

-

"

" 19

Jansson Emanuel

Dreng

-

-

"

" 20

Johansson J.E.

Skeppare

-

-

"

" 22

Tamelander Ferd.

Handlande

-

-

"

" 22

- Bina

hustru

-

-

"

" 22

Karlsson Karl Johan

Sjöman

-

-

"

Sept. 24

Hummelin V.

Vice Pastor

-

-

"

Okt. 1

Jungrén Erika

Bondedotter

-

-

"

" 1

Boman Carl Johan

Bonde

-

-

"

" 1

Ahlfors S.G.

Handlande

-

-

"

" 2

Montell Elias

Handlande

-

-

"

" 2

Grönvik J.A.

Bokhållare

-

-

"

" 2

Pettersson Magnus

Skeppare

-

-

"

" 2

Nylund Amalia

Bondehustru

-

-

"

" 2

Lignell Hanna

Skepparhustru

-

-

"

" 6

Borisoff Alex.

Handlande

-

-

"

Okt. 6

Borisoff Fredrica

syster

-

-

Sveerige

" 6

Chmeleff Paul

Brukspatron

-

-

"

" 7

Johansdotter Ida Sofia

Bondedotter

-

-

"

" 9

Andersson Karl

Bonde

-

-

"

" 9

Karlsson Karl Evert

Bondeson

-

-

"

" 10

Karlsdotter Anna Erika

Bondehustru

-

-

"

" 10

Johansson And. Gust.

Smed

-

-

"

" 11

Sten And.

Bonde

-

-

"

" 11

Hofman Maria Sofia

Piga

-

-

"

" 11

Sjölund Edla Kristina

Bondedotter

-

-

"

" 11

Laurén Wilh.

Skepparhustru

-

-

"

" 11

Mattsson Karl Erik

Bonde

-

-

"

" 11

Eriksdotter Edla Christina

Bondehustru

-

-

"

Okt. 11

Jansson Karl August

Torparson

-

-

"

" 11

Svibergsson Joh. Henrik

Bondeson

-

-

"

" 14

Troberg Jakob

Bonde

-

-

"

" 14

Troberg Olga

dotter

-

-

"

" 18

Bergman Michelsson Joh.

Bondeson

-

-

"

" 20

Sjöberg Karolina Fransilia

Bondedotter

-

-

"

" 20

Sundblom Karl Edvin

Bonde

-

-

"

" 20

Sundblom Karl Enoch

son

-

-

"

Okt. 20

Sundblom Emilia

dotter

-

-

Sverige

" 20

Mattsdotter Eva Wilhelmina

Torpardotter

-

-

"

" 23

Mattsson Leander

Sjöman

-

-

"

" 25

Isaksdotter Amalia Kristina

Bondesonahustru

-

-

"

" 25

- Hanna Emilia

dotter

-

-

"

"25

Karlsdotter Johanna Maria

Piga

-

-

"

" 25

Karlsdotter Greta Stina

Bondehustru

-

-

"

" 27

Karlsson Johan

Torpare

-

-

"

" 27

Mattsson Matts

Bonde

-

-

"

" 27

Eriksson Matts

Kyrkovärd

-

-

"

" 28

Eriksdotter Brita Kaisa

Bondehustru

-

-

"

" 28

Lindblom Johansdotter Rosina

Torpardotter

-

-

"

Nov. 6

Rosenqvist Petter Gustaf

Yngre lots

-

-

"

" 6

- Anna

hustru

-

-

"

" 6

Eriksson Amalia

Bondehustru

-

-

"

Nov. 13

Lindholm And.

Sjöfarande

-

-

"

" 24

Holmström Otto

Bondeson

-

-

"

" 24

Flodin Karl

Gästgivare

-

-

"

" 24

Helin Erik Anshelm

Bondeson

-

-

"

Dec. 16

Malmberg Amanda Sofia

Mamsell

-

-

"

" 27

Ahlstedt Rosa

Fröken

-

-

"