Kronofogdens passförteckning - Kruununvoudin passiluettelo - Sheriff's Passport List - 1863-1916


1874

Datum
Päiväys
Date
Namn
Nimi
Name
Yrke/Civilstånd
Ammatti/Siviilisääty
Profession/Civil Status
Kommun
Kunta
Municipality
Född
Syntynyt
Born
Destination
Määränpää
Destination

Jan. 2

Eriksson Vilh.

Torparson

-

-

Sverige

" 29

Dunder Mattsson Gabriel

Dreng

-

-

"

" 30

Sundman Johan Evert

Torparson

-

-

"

Feb. 11

Häggblom Joh.

Bonde

-

-

"

" 11

Mattsson Karl And.

Torpare

-

-

"

" 13

Danielsson Frans Ludvig

Sjöman

-

-

"

Mars 4

Andersson Gabr.

Bondeson

-

-

"

" 4

Mattsson M.

Skeppare

-

-

"

" 4

Söderlund Alfred

Torparson

-

-

"

" 4

Karlsson Karl Axel

Dreng

-

-

"

" 4

Österlund Karl

Dreng

-

-

"

" 4

Kålström Karl Evert

Torparson

-

-

"

" 4

Karlsson Joh. Aug.

Torparson

-

-

"

" 4

Karlsson Karl Joh.

Torparson

-

-

"

" 10

Österlund Karl Joh.

Skeppare

-

-

"

" 10

Lindblom Axel

Sjöman

-

-

"

Mars 10

Pettersson Karl Johan

Torparson

-

-

"

" 10

Michelsson Henrik

Sjöman

-

-

"

" 10

Johansson Viktor

Smedson

-

-

"

" 10

Nordström Karl Johan

Torparson

-

-

"

Mars 10

Karlsson Karl Fridolf

Bondeson

-

-

Sverige

" 10

Holmberg Karl Johan

Bondeson

-

-

"

" 10

Nyholm Karl Johan

Dreng

-

-

"

" 10

Westling Robert

Kyrkovaktarson

-

-

"

" 11

Hindriksson A.G.

Skeppare

-

-

"

" 11

Mattsson Viktor

Konstapel

-

-

"

" 11

Hendriksson J.H.

Timmerman

-

-

"

" 11

Lindholm E.G.

Matros

-

-

"

" 11

Ågren A.U.

Matros

-

-

"

" 11

Ågren M.

Matros

-

-

"

" 11

Simonsson J.Ivar

Båtsman

-

-

"

" 14

Englund A.W.

Bondeson

-

-

"

" 14

Pettersson Erik

Torparson

-

-

"

" 14

Wennström E.G.

Bondeson

-

-

"

" 14

Fredriksson And. W.

Torparson

-

-

"

" 14

Jansson Karl And.

Bondeson

-

-

"

" 14

Michelsson Edvard

Torparson

-

-

"

" 16

Lindholm A.

Sjöfarande

-

-

"

" 16

Ånäs Robert

Styrman

-

-

"

Mars 16

Svensson J.E.

Konstapel

-

-

"

" 16

Westerlund K.H.

Matros

-

-

"

Mars 16

Jansson K.H.

Matros

-

-

Sverige

" 16

Eriksson Gustaf

Timmerman

-

-

"

" 16

Johansson K.A.

Sjöfarande

-

-

"

" 16

Mattsson S.W.

Styrman

-

-

"

" 16

Aspblom B.F.

Dreng

-

-

"

" 16

Pettersson A.A.

Dreng

-

-

"

" 16

Karlsson K.J.

Torparson

-

-

"

" 16

Andersson A.E.

Torparson

-

-

"

" 16

Johansson N.

Dreng

-

-

"

" 16

Karlsson K.

Dreng

-

-

"

" 21

Jansson Karl Joh.

Skeppare

-

-

"

" 21

Andersson Aug.

Torpare

-

-

"

" 21

Eriksson Erik Petter

Bondeson

-

-

"

" 21

Eriksson Frans

Bondeson

-

-

"

" 21

Mattsson August

Skeppare

-

-

"

" 21

Häggblom Joh.

Bondeson

-

-

"

" 21

Eklund Joh.

Torpare

-

-

"

" 21

Eklund Joh. Aug.

Son

-

-

"

" 21

Eriksson Carl Henr.

Bondeson

-

-

"

" 21

Jansson Otto

Bondeson

-

-

"

" 21

Mansén Joh. Emil

Bondeson

-

-

"

Mars 21

Karlsson Erik Aug.

Bondeson

-

-

Sverige

" 21

Lindholm Karl Alfr.

Torpare

-

-

"

" 21

Hägglund Erik Aug.

Torparson

-

-

"

" 27

Johansson Elias Herman

Skeppare

-

-

"

" 27

Lundgrén Matts Alfred

Dreng

-

-

"

" 27

Svanbom Gustaf Alfred

Torparson

-

-

"

" 27

Hartman Henrik

Dreng

-

-

"

" 27

Johansson Joh. Viktor

Bondeson

-

-

"

" 27

Karlsson Karl Emil

Bondeson

-

-

"

April 1

Karlsson A.A.

Skeppare

-

-

"

" 1

Karlsson G.W.

Styrman

-

-

"

" 1

Johansson Karl O.

Matros

-

-

"

" 1

Blomm F.A.

Matros

-

-

"

" 1

Jansson P.E.

Matros

-

-

"

" 1

Sjölund J.G.

Matros

-

-

"

" 1

Gustafsson A.W.

Matros

-

-

"

" 2

Jansson Matts Vilhelm

Sjöfarande

-

-

"

" 8

Svibergsson Axel

Skeppare

-

-

"

" 8

Svibergsson K.

Torparson

-

-

"

" 8

Johansson K.V.

Bondeson

-

-

"

" 8

Karlsson J.

Torparson

-

-

"

April 13

Lindeman Erika Josefina

Skepparhustru

-

-

Sverige

" 15

Jansson Ulrika Wilhelmina

Skepparhustru

-

-

"

April 16

Jansson Daniel

Bondeson

-

-

"

" 16

Jansson Emilia

Bondedotter

-

-

"

" 16

Alman Maria

Enka

-

-

"

" 16

Lifvendahl Joh. Er.

Bonde

-

-

"

" 22

Junggrén Erika

Bondedotter

-

-

"

" 23

Eriksson Gustaf Ad.

Bonde

-

-

"

" 23

- Amalia Fredrika

hustru

-

-

"

" 23

Förbom Gustaf Adolf

Bondeson

-

-

"

" 27

Sittkoff Petter

Handlande

-

-

"

" 28

Eriksson K.A.

Styrman

-

-

"

Maj 4

Lindeman Vilhelm

Styrman

-

-

"

" 7

Lindblom Joh. Gust.

Lotslärling

-

-

"

" 7

Rostén Isak

Svarfvare

-

-

"

" 9

Karlsson Matts August

Torpare

-

-

"

" 9

- Serafia Wilh.

Hustru

-

-

"

" 11

Haglund Jansdotter Johanna

Skepparhustru

-

-

"

" 13

Mattsson Leander

Bondeson

-

-

"

" 18

Mattsson Erik Gustaf

Bonde

-

-

"

" 18

Momal Erik

Skeppare

-

-

"

Maj 18

Berg Karl Erik

Matros

-

-

Sverige

" 18

Eriksson Matts

Kyrkovärd

-

-

"

" 22

Karlsson Sofia

Skepparhustru

-

-

"

" 23

Sundström Joh. Gustaf

Torparson

-

-

"

Maj 25

Mattsson Karl Reinhold

Dräng

-

-

"

" 25

Mattsson Matts

Dräng

-

-

"

" 27

Andersson August And.

Torpare

-

-

"

" 28

Jansson Gustaf Emanuel

Kyrkovärdson

-

-

"

" 28

Lignell Selena

Fröken

-

-

"

" 28

Lignell Ida

Fröken

-

-

"

" 28

Andersson Anna Maria

Bondedotter

-

-

"

" 28

Johansdotter Mathilda

Piga

-

-

"

" 30

Sundahl Berndt

Handlande

-

-

"

Juni 1

Lignell Herman

Agronom

-

-

"

" 1

Vennström G.A.

Landthandlande

-

-

"

" 1

Österlund J.G.

Sjöman

-

-

"

" 1

- Wilhelmina

hustru

-

-

"

" 1

Karlsdotter Juliana

Bondehustru

-

-

"

" 1

Isaksson I.

Kapten

-

-

"

" 1

- Amalia

hustru

-

-

"

" 1

- Carl Viljam

son

-

-

"

Juni 1

Eriksdotter Helena Sofia

Bondehustru

-

-

Sverige

" 2

Roslin V.M.

Prost

-

-

"

" 2

Roslin Edla Elisabet

dotter

-

-

"

" 2

Fraser Hilma

Fröken

-

-

"

" 2

Ålander F.

Skeppare

-

-

"

" 3

Flodin Karl

Gästgifvare

-

-

"

" 3

- Anna

hustru

-

-

"

" 3

Helin And.

Bonde

-

-

"

" 3

Eriksdotter Sara Lisa

Bondehustru

-

-

"

" 4

Lifvendahl Anna

Vaktmästarhustru

-

-

"

" 4

Lifvendahl Sofia

Brorsdotter

-

-

"

" 8

Borisoff Alex.

Handlande

-

-

"

" 9

Karlsson Karl Aug.

Bondeson

-

-

"

" 9

Stenbäck Thor Otto

Skollärare

-

-

"

" 12

Pohjonen Georgina Maria Sofia

Fru

-

-

"

" 12

Danielsson Margareta Vilhelmina

Torparhustru

-

-

"

" 12

- Anders Vilhelm

son

-

-

"

" 12

Pettersson Matts

Bonde

-

-

"

" 12

- Maria Kristina

dotter

-

-

"

" 15

Andersson And. G.

Bondeson

-

-

"

" 15

Johansson Joh. Aug.

Bonde

-

-

"

Juni 15

Welenius Fr.

Provincialläkare o. Riddare

-

-

Sverige

" 15

- Karolina

fru

-

-

"

" 16

Hausen R.

Herr

-

-

"

" 16

Lindström Joh. Emmerik

Bondemågsson

-

-

"

" 16

Nikiferoff

Fru

-

-

"

" 18

Häggblom Joh. Er.

Bonde

-

-

"

" 18

- Sofia

hustru

-

-

"

Juni 18

Englund Daniel

Bonde

-

-

"

" 18

Englund Albertina

dotter

-

-

"

" 22

Andersdotter Karolina Maria

Skepparhustru

-

-

"

" 22

Danielsdotter Anna Karolina

Sjömanshustru

-

-

"

" 23

Sundberg Joh. Fr.

Bonde

-

-

"

" 23

Jansson Er. Gustaf

Bondeson

-

-

"

" 23

Karlsdotter Anna Elisabeth

Bondehustru

-

-

"

" 23

Lindström Anna Kristina

Fru Pastorska

-

-

"

" 23

- Julia Kristina

dotter

-

-

"

" 23

Pettersson Otto

Bonde

-

-

"

" 23

Jansdotter Stina Sofia

Bondehustru

-

-

"

" 23

Boman Anna Mathilda

Bondesonahustru

-

-

"

" 26

Pettersson Hilda

Fru Pastorska

-

-

"

" 26

- Emilia

dotter

-

-

"

Juni 26

Roos Hanna

Guvernant

-

-

Sverige

" 26

Malmberg Amanda Sofia

Demoiselle

-

-

"

" 27

Johansson Maria

Skepparhustru

-

-

Ryssland

" 30

Johansdotter Albertina

Nämndemansdotter

-

-

Sverige

" 30

Welander Gustaf

Torpare

-

-

"

" 30

Nordlund Wendla

Bondehustru

-

-

"

Juli 1

Andersdotter Johanna Zeraphia

Piga

-

-

"

" 1

Berglund Karl Aug.

Bonde

-

-

"

" 1

Mangelus Didrik

Brofogde

-

-

"

Juli 1

Mangelus Anna Kristina

hustru

-

-

"

" 1

Karlsdotter Margareta Math.

Bondehustru

-

-

"

" 1

Lönnqvist Anna Kristina

Piga

-

-

"

" 1

Nyholm Alfred

Magister

-

-

"

" 5

Hamström Edla Gustafva

Bondedotter

-

-

"

" 6

Moldekoff Michel

Sjöfarande

-

-

"

" 7

Eriksson Erik Johan

Bonde

-

-

"

" 7

- Anna Erika

hustru

-

-

"

" 7

- Erik Emil

son

-

-

"

" 7

Mattsdotter Greta Stina

Skepparhustru

-

-

"

" 7

- Frans Isidor

son

-

-

"

" 13

Blomqvist A.L.

Urmakarmästare

-

-

"

Juli 13

- Olga

hustru

-

-

Sverige

" 16

Enlund A.

Handlande

-

-

"

" 16

- Olga

hustru

-

-

"

" 16

Kuffschinoff A.

Fröken

-

-

"

" 18

Spåre Axel

Häradshöfding

-

-

"

" 27

Haapanen A.

Student

-

-

"

" 28

Johansson Johan Alfred

Torpare

-

-

"

" 29

Lindqvist Matts

Bonde

-

-

"

" 29

Åström Carl

Ingeniör

-

-

"

Aug. 1

Markström Joh. Petter

Klockare

-

-

"

" 1

- Margareta

hustru

-

-

"

Aug. 1

Markström Olga

dotter

-

-

"

" 3

Hultman Aurora Maria

Kapellansdotte

-

-

"

" 3

Silander Ulrika

Guldsmedshustru

-

-

"

" 4

Eriksson Karl. Er.

Bonde

-

-

"

" 4

Mattsson Matts

Bonde

-

-

"

" 4

- Kristina

hustru

-

-

"

" 4

Sittkoff Petter

Handlande

-

-

"

" 4

Sittkoff Beda

Handlandeenka

-

-

"

" 4

Sittkoff Paul

son

-

-

"

" 4

Sittkoff Olga

dotter

-

-

"

Aug. 5

Sittkoff Nikolai

Vice konsul

-

-

Sverige

" 5

Sittkoff Helena

hustru

-

-

"

" 5

Sittkoff Elisabeth

dotter

-

-

"

" 5

Westerlund Karl Eric

Bonde

-

-

"

" 5

Johansson Karl Eric

Bonde

-

-

"

" 5

Michaleff A.

Herr

-

-

"

" 5

Pettersson And. Joh.

Torpare

-

-

"

" 5

Öberg Vilhelm

Bondemåg

-

-

"

" 7

Mattsson Eric Gustaf

Skeppare

-

-

"

" 7

Englund Er. G.

Sjöfarande

-

-

"

" 17

Ingman K.J.

Handlande

-

-

"

" 18

Mattsson Karl Johan

Sjöman

-

-

"

" 18

Karlsson Erik

Bonde

-

-

"

Aug. 18

Mattsson Matts

Bonde

-

-

"

" 19

Backman Johansson Johan

Sjöman

-

-

"

" 23

Söderlund Dan. Fred.

Bonde

-

-

"

" 25

Montell Elias

Handlande

-

-

"

" 25

- Hilda

hustru

-

-

"

" 25

Lindroos Augusta

Konstapelhustru

-

-

"

" 25

Mattsson Ulrik

Bonde

-

-

"

" 25

Mattsson Matts

Bondemåg

-

-

"

Aug. 25

Johansson Joh.

Torpare

-

-

Sverige

" 25

Mattsson Emanuel

Bonde

-

-

"

" 26

Lindström Anna

Pastorska

-

-

"

" 26

- Julia

dotter

-

-

"

" 26

Häggblom Johan

Skeppare

-

-

"

" 26

Häggblom Aug.

Torpare

-

-

"

" 26

Andersson Joh. Alf.

Bondeson

-

-

"

" 26

Fagerlund Knut

Postelonsson

-

-

"

" 26

Karlsdotter An. Lisa

Bondehustru

-

-

"

" 28

Jansson Joh. Er.

Bonde

-

-

"

" 31

Lindman Karl Aug.

Snickare

-

-

"

Sept. 1

Eriksson Matts

Bonde

-

-

"

" 1

Mattsdotter Mathilda

syster

-

-

"

" 2

Johansson Joh. Aug.

Bonde

-

-

"

" 2

Backman Joh.

Vice landtmätare

-

-

"

Sept. 5

Sadelin Karolina

Enke Doktorinnan

-

-

"

" 6

Karlsson Vera

Bondeskepparhustru

-

-

"

" 10

Engblom Matts Aug.

Torparson

-

-

"

" 10

Starck V.

Handlande

-

-

"

" 15

Pettersson Kristina Lovisa

Värdshusidkerska

-

-

"

" 18

Bergman Johan

Bondeson

-

-

"

Sept.18

Johansdotter Erika

Bondedotter

-

-

Sverige

" 19

Pettersson Mathilda Serafia

Bondehustru

-

-

"

" 19

- Alfred

son

-

-

"

" 19

- Karl

son

-

-

"

" 19

- Ida

dotter

-

-

"

" 21

Ekelund Bruno

Handelsbokl.

-

-

"

" 26

Montell Eugen

Löjtnant

-

-

"

" 26

Montell Serena

hustru

-

-

"

" 28

Sittkoff Alex.

Landthandlande

-

-

"

" 30

Andersson Alma

Bondedotter

-

-

"

Okt. 1

Johansson Klara Josefina

Bondehustru

-

-

"

" 1

- Johan Edvard

son

-

-

"

" 3

Regnér Carolina

Garfvareenka

-

-

"

" 9

Jakobsdotter Hedvig Sofia

Bondehustru

-

-

"

" 9

Mattsson Matts

Bonde

-

-

"

" 9

Karlsdotter Anna Lisa

hustru

-

-

"

" 9

Karlsson Erik August

Skepparson

-

-

"

Okt. 10

Mattsdotter Emma Erika

Bondedotter

-

-

"

" 10

Lundberg Agatha Johanna

Bondedotter

-

-

"

" 10

Eskolin Amanda Maria

Torpardotter

-

-

"

" 10

Mattsson Anna Gustafva

Bondehustru

-

-

"

Okt.11

Åkerlund Erik Petter

Bonde

-

-

Sverige

" 12

Karlsson Karl Erik

Bondeson

-

-

"

" 12

Söderlund Olivia Amanda

Bondedotter

-

-

"

" 15

Andersson Johanna Karolina

Kofferdiskepparhustru

-

-

"

" 15

- Karolina Vilhelmina

dotter

-

-

"

" 17

Mattsson Vendla Serafia

Landthandlandedotter

-

-

"

" 17

Karlsdotter Emma Evelina

Piga

-

-

"

" 20

Lundqvist Anna

Bondehustru

-

-

"

" 20

- Irene Sofia

dotter ?

-

-

"

" 20

Sjölund Anna Stina

Bondehustru

-

-

"

" 20

- Karl Oskar

son

-

-

"

" 20

Eriksdotter Anna Stina

Bondeenka

-

-

"

" 21

Jansson Johan

Sjöman

-

-

"

" 24

Eriksson Erik Viktor

Sjöman

-

-

"

" 25

Karlsson Erik Vilh.

Bondeson

-

-

"

" 25

Nylund Ida Kristina

Bondedotter

-

-

"

" 25

Olofsson Erik

Bonde

-

-

"

" 25

Johansdotter Charlotte

Bondeenka

-

-

"

" 25

Lindblom Maja Lisa

Piga

-

-

"

Okt. 26

Laurén Katharina

Skepparhustru

-

-

"

" 26

Mattsson Karl Er.

Bonde

-

-

"

Okt. 26

Andersson Leander

Torpare

-

-

Sverige

" 26

Mattsson Erik Gustaf

Bondeson

-

-

"

" 26

Laiberg Sofia Hermelina

Snickardotter

-

-

"

" 26

Englund Daniel Edvin

Torparson

-

-

"

" 26

Mattsson Josefina

Bondehustru

-

-

"

" 26

Flodin Karl

Gästgifvare

-

-

"

" 26

- Amanda

dotter

-

-

"

" 26

Jansson Albertina

Torparhustru

-

-

"

" 27

Viktorsson Karl

Bondeson

-

-

"

" 29

Sjölund Daniel

Torpare

-

-

"

Nov. 2

Mattsson Maria Lovisa

Skepparhustru

-

-

"

" 2

- Alexander

son

-

-

"

" 2

Eriksson Joh. Er.

Dreng

-

-

"

" 9

Sundell Anna Julia

Torpardotter

-

-

"

" 9

Sundell Karl Aug.

Torparson

-

-

"