Kronofogdens passförteckning - Kruununvoudin passiluettelo - Sheriff's Passport List - 1863-1916


1878

Datum
Päiväys
Date
Namn
Nimi
Name
Yrke/Civilstånd
Ammatti/Siviilisääty
Profession/Civil Status
Kommun
Kunta
Municipality
Född
Syntynyt
Born
Destination
Määränpää
Destination

Jan. 21

Nordman Aug. Ferdinand

Bondeson

-

-

Sverige

" 24

Sjölund Petter

Bonde

-

-

"

Feb. 11

Ingman K.J.

Handlande

-

-

"

" 16

Johansdotter Johanna Margareta

Piga

-

-

"

" 26

Rosenblad Per Aug.

Skeppare

-

-

"

" 26

Karlsson Karl And.

Torparson

-

-

"

" 28

Danielsson Daniel

Bonde

-

-

"

Mars 5

Eriksson Karl Er.

Bonde

-

-

"

" 5

- Karl Evert

son

-

-

"

" 5

Sommarström Johan

Gårdsägare

-

-

"

" 5

Jansson Gustaf Albert

Skeppare

-

-

"

Mars 5

Danielsson Erik Gustaf

Sjöman

-

-

Sverige

" 5

Jansson Karl Erik

Torpare

-

-

"

" 5

- Maria Christina

hustru

-

-

"

" 14

Vahlberg N.

Handelsbokhållare

-

-

"

" 20

Lignell Oskar

Sjöman

-

-

"

" 21

Perander G.A.

Postförvaltare

-

-

"

" 24

Ekelund W.

Tullförvaltare

-

-

"

" 24

Moliis K.A

Kyrkoherde

-

-

"

April 1

Helenius Karl Edv.

Sjöman

-

-

"

" 4

Laitila Johansson Matts

Sjöman

-

-

"

" 4

Hukkonen Gustaf Adolf

Guldsmedsutlärlingen

-

-

"

" 12

Holm Anders Evert

Ynglingen

-

-

"

" 16

Sittkoff N.

Vice konsul

-

-

"

" 16

- Helena

hustru

-

-

"

" 16

- Alexandra

dotter

-

-

"

" 16

Starck Viktor

Handelsman

-

-

"

" 18

Gedda Josef Vilh.

Torpare

-

-

"

" 18

Husberg And.

Borgare

-

-

"

" 18

- Vilhelmina

hustru

-

-

"

" 19

Söderlund Joh. Dan.

Skeppare

-

-

"

" 19

Lundqvist Anna

Skepparhustru

-

-

"

" 19

Nordström Josefina Kristina

Skepparhustru

-

-

"

" 19

- Johan Erik

son

-

-

"

April 22

Karlsson Fridolf

Bondeson

-

-

Sverige

" 22

Karlsson Karl Oskar

Bondeson

-

-

"

" 22

Lindblom Gustaf

Dreng

-

-

"

" 23

Johansson Joh. Er.

Skeppare

-

-

"

" 23

Henriksson And. Gustaf

Skeppare

-

-

"

" 24

Jansson Paul

Styrman

-

-

"

" 24

Andersson And. Petter

Sjöman

-

-

"

" 27

Silander Erika

Piga

-

-

"

" 27

Lundell Alexander

Kofferdiskeppare

-

-

"

" 29

Dahlqvist Herm. Ivar

Handelsexpedit

-

-

"

Maj 1

Johansdotter Lotta

Bondeenka

-

-

"

" 2

Karsten Uno

Sjöman

-

-

"

" 7

Boman Johan

Bonde

-

-

"

" 9

Wallen Adolf Herman

Bonde

-

-

"

" 10

Sundblom Robert Emanuel

Skomakareson

-

-

"

" 11

Pettersson And. Aug.

Sjöman

-

-

"

" 11

Söderlund Karl Johan

Sjöman

-

-

"

" 14

Ahlqvist Johanna

Enka

-

-

"

" 16

Sjölund Daniel

Skeppare

-

-

"

" 18

Westin Karl Aug.

Bondeson

-

-

"

" 20

Lindgrén Lovisa

Piga

-

-

"

" 28

Perander Julia

Fru

-

-

"

" 31

Kuffschinoff Konstantin

Landthandlande

-

-

"

Maj 31

Sundell Karl

Torparson

-

-

Sverige

Juni 5

Mattsdotter Kaisa Lisa

Torparenka

-

-

"

" 5

Jansdotter Erika Kristina

Piga

-

-

"

" 7

Sundelin Karl Johan

Sjöman

-

-

"

" 7

Brunström Karl Otto

Arbetare

-

-

"

" 7

Melander Anna

Skräddarenka

-

-

"

" 7

Häggblom Karolina

Skepparenka

-

-

"

" 7

Eriksson Pehr Albin

Skepparson

-

-

"

" 8

Ekström Karlsson Johan

Skeppare

-

-

"

" 8

Lindström Augusta Albertina

Skräddarhustru

-

-

"

" 8

Lindström Gustaf

Sjöfarande

-

-

"

" 8

Berglund Karl Aug.

Nämndeman

-

-

"

" 11

Henriksson Johanna

Skepparhustru

-

-

"

" 15

Karlsson Johan August

Torparson

-

-

"

" 15

Andersdotter Maria

Bondehustru

-

-

"

" 18

Johansson Henrik Johan

f.bonde

-

-

"

" 18

- Maja Lisa

hustru

-

-

"

" 18

- Matts

son

-

-

"

" 18

- August

son

-

-

"

" 19

Mattsdotter Anna Lisa

f. Bondehustrun

-

-

"

" 19

- Johan Erik

sonson

-

-

"

" 21

Husberg Anders

Borgare

-

-

"

" 21

- Vilhelmina

hustru

-

-

"

Juni 22

Johansdotter Greta Lisa

Bondeenka

-

-

Sverige

" 22

Johansson Rosina

Arbetskarlshustru

-

-

"

" 22

- Karl

son

-

-

"

" 26

Rosenberg Karl Georg

Possessionaten

-

-

"

" 26

- Alarik

son

-

-

"

" 26

Pettersson Karl Petter

Bonde

-

-

"

Juli 4

Strandberg Kristina

Vaktmästardotter

-

-

"

" 4

Strandberg Sofia

Vaktmästardotter

-

-

"

" 4

Sittkoff Beda

Handlandeenka

-

-

"

" 4

Sittkoff Nikolai

son

-

-

"

" 5

Eriksson Joh. Daniel

Bonde

-

-

"

" 6

Lindblom Wilh.

Skepparhustru

-

-

"

" 8

Karlsdotter Amanda

Torparhustru

-

-

"

" 8

- Ernst

son

-

-

"

" 8

Blomqvist Olof August

Skräddare

-

-

"

" 9

Karlsson Gustaf Reinhold

Bonde

-

-

"

" 10

Alenius Hanna

Häradshöfdingskan

-

-

"

" 10

Sternberg Aura

Fröken

-

-

"

" 10

Sternberg Werna

Fröken

-

-

"

" 10

Eklund Johan Gustaf

Sjöman

-

-

"

" 10

- Anna Maria

hustru

-

-

"

" 11

Mattsson R.

Handlande

-

-

"

" 12

Mattsson Erik Axel

Bonde

-

-

"

Juli 12

Woivalin Edvin

Handelsbokhållare

-

-

Sverige

" 12

Järnefelt

Klensmed

-

-

"

" 12

Karlsdotter Amanda

torparehustru

-

-

"

" 12

- Ernst

son

-

-

"

" 14

Tamelander H.F.

Handelsman

-

-

"

" 14

- Natalia

hustru

-

-

"

" 14

- Otto

son

-

-

"

" 15

Sjögrén Johanna

Fru

-

-

"

" 16

Calonius C.J.

Tullförvaltare

-

-

"

" 16

- Henrietta

hustru

-

-

"

" 16

- Olga

dotter

-

-

"

" 16

- Bertha

dotter

-

-

"

" 16

- Hjalmar

son

-

-

"

" 24

Bergroth + fru

kyrkoherde

-

-

"

" 24

Wesell Axel

Magister

-

-

"

" 24

Wesell Sofia

syster

-

-

"

" 24

Hjort Henriette

Fröken

-

-

"

" 24

Hjort Rosalie

Fröken

-

-

"

Aug. 30

Montell M.

Apothekare

-

-

"

" 30

Scheffer F.D.

Kronolänsman

-

-

"

" 30

Lagerström Karl

Kollegirestratoren

-

-

"

" 30

- Anna

hustru

-

-

"

" 30

Öhberg A.

Kollegii.

-

-

"

" 30

Öhberg Juliana

hustru

-

-

Sverige

" 30

Johansson Johan

Hemmansförvaltare

-

-

"

" 30

- Johan Emil

son

-

-

"

" 30

Husberg And.

Borgare

-

-

"

" 30

- Vilhelmina

hustru

-

-

"

" 30

Gedda Josef Wilhelm

Torpare

-

-

"

" 30

Mattsson Joh. Petter

Bonde

-

-

"

" 30

Karlsson Johanna

Sjömanshustru

-

-

"

" 30

Mansnerus Joh. August

Vapensmedsgesäll

-

-

"

" 30

Wallenius Maria Josefina

Piga

-

-

"

" 30

Eriksdotter Katarina

Qvinnan

-

-

"

" 30

Eriksson Katarina

Kassörskan

-

-

"

" 30

- Emil

son

-

-

"

" 31

Eriksson Karl Aug.

Skeppare

-

-

"

" 31

Eriksson Karl Erik

Torparson

-

-

"

" 31

Fager Maria

Enka

-

-

"

Sept. 2

Westrenthius Valdemar

Telegrafkontrollören

-

-

"

" 9

Eriksson Viktor

Styrman

-

-

"

" 9

Setterberg Emilia

Fru

-

-

"

" 9

- Celestine

dotter

-

-

"

" 10

Andersson Karl Aug.

Bondeson

-

-

"

" 10

Mattsdotter Ida Eleonora

Bondedotter

-

-

"

" 10

Mattsdotter Anna Stina

Bondeenka

-

-

"

Sept.

- Johan

son

-

-

Sverige

" 11

Ekholm Wera

Bondehustru

-

-

"

" 11

Karlsdotter Evelina Josefina

Piga

-

-

"

" 11

Dahlblom August

Bondemåg

-

-

"

" 11

Nylund Mattsson Matts

Torpare

-

-

"

" 12

Andersson Karl Erik

Sjöman

-

-

"

" 12

Engdahl E

Hofrättsassessor

-

-

"

" 12

- Hedvig

hustru

-

-

"

" 13

Mattsson Leander

Bondeson

-

-

"

" 14

Sjövall Erik Edvard

Torparson

-

-

"

" 14

Sundlöf Pehr Edvard

Understyrman

-

-

"

" 14

Starck Viktor

Handelsman

-

-

"

" 14

Sundahl Berndt

Landthandlande

-

-

"

" 15

Sittkoff Alexandra

Fröken

-

-

"

" 16

Andersson Johannes Edvard

Bondeson

-

-

"

" 17

Sundman Anna

Målareenka

-

-

"

" 19

Stenroos Johanna

Piga

-

-

"

" 19

Sjölund Maria

Bondehustru

-

-

"

" 20

Lindberg G.

Kronolänsman

-

-

"

" 20

- Amanda

dotter

-

-

"

" 20

- Alina

dotter

-

-

"

" 22

Johansdotter Ulrika Wilhelmina

Piga

-

-

"

" 22

Eriksdotter Emma

Bondehustru

-

-

"

Sept. 22

- Johan Erik

son

-

-

Sverige

" 23

Andersson Joh.

Bonde

-

-

"

" 24

Erholm Maria Sofia

Skepparhustru

-

-

"

" 24

- And. Georg

son

-

-

"

" 24

Gustafsdotter Edla Wilhelmina

Torparehustru

-

-

"

" 24

Häggblom Danielsson Dan.

Bonde

-

-

"

" 24

Sillander Gab.

Guldsmed

-

-

"

" 24

- Ulrika

hustru

-

-

"

" 24

- Anna Maria

dotter

-

-

"

" 25

Kuffschinoff K.

Landthandlande

-

-

"

" 26

Pettersson Petter Wilhelm

Sjöman

-

-

"

" 28

Johansson Johan

Hemmansförvaltare

-

-

"

" 26

Karlsson Joh. Viktor

Nämndemansson

-

-

"

" 26

Mattsdotter Anna Erika

Bondedotter

-

-

"

" 30

Blomqvist Stina Lisa

Enka

-

-

"

" 30

- Karl Julius

son

-

-

"

Okt. 1

Jansson Wilhelm

Skeppare

-

-

"

" 1

- Johan Emanuel

son

-

-

"

" 1

Mattsson Karolina

Skepparhustru

-

-

"

" 1

- Maria

dotter

-

-

"

" 2

Lindström J.U.

Skräddare

-

-

"

" 2

Sittkoff P.

Landthandlande

-

-

"

" 2

- Katarina

hustru

-

-

"

Okt. 4

Andersdotter Irene Karolina

Bondedotter

-

-

Sverige

" 8

Vesterlund Karl Oskar

Yngling

-

-

"

" 8

Jansson Karl Anders

Understyrman

-

-

"

" 9

Eriksson Joh. Er.

Dreng

-

-

"

" 9

Eriksson Karolina

Bondehustru

-

-

"

" 9

- Verna

dotter

-

-

"

" 9

Sjölund Erik

Bonde

-

-

"

" 9

- Anna

hustru

-

-

"

" 9

- Mikael

son

-

-

"

" 10

Andersson Michel

Skeppare

-

-

"

" 10

Karlsson Amanda Sofia

Skepparhustru

-

-

"

" 10

Flodin Anna

Bondehustru

-

-

"

" 10

Magnusson Erik Gustaf

Sjöman

-

-

"

" 10

Mattsdotter Maria Margareta

Bondehustru

-

-

"

" 12

Karlsdotter Stina Kaisa

Bondehustru

-

-

"

" 12

- Johan Alfred

son

-

-

"

" 12

Johansdotter Brita Kaisa

Bondehustru

-

-

"

" 12

Sjöström Ida Fransiska

Bondedotter

-

-

"

" 15

Leandersson Johan August

Bondeson

-

-

"

" 15

Husberg

Borgare

-

-

"

" 16

Eriksson Joh. Erik

torpare

-

-

"

" 16

Svibergsson Vilhelmina

Bondedotter

-

-

"

" 21

Sundberg Daniel Alfred

Bondeson

-

-

"

Okt. 21

Lindholm Johan Vilhelm

Sjöman

-

-

Sverige

" 22

Olofsson Anders Johan

Bonde

-

-

"

" 28

Enlund A.

Landthandlande

-

-

"

Nov. 1

Eriksson Wilhelmina

Skepparhustru

-

-

"

" 5

Mannerström Immanuel

Kofferdiskeppare

-

-

"

" 5

Michelsson Karl Joh.

Styrman

-

-

"

" 6

Mattsson Robert

Handelsman

-

-

"

" 13

Pettersson Johan August

Bondeson

-

-

"

" 17

Regner Karolina

Enka

-

-

"

" 18

Olofsdotter Maria Elida

Piga

-

-

"

" 21

Karlsson Karl Joh.

Skeppare

-

-

"

" 21

Jansson Axel

Styrman

-

-

"

" 23

Laurén Aug.

Sjökapten

-

-

"

Dec. 9

Vadman Math. Sofia

Inhysesqvinna

-

-

"

" 13

Nordquist Joh.

Sjöman

-

-

"