Kronofogdens passförteckning - Kruununvoudin passiluettelo - Sheriff's Passport List - 1863-1916


1886

Datum
Päiväys
Date
Namn
Nimi
Name
Yrke/Civilstånd
Ammatti/Siviilisääty
Profession/Civil Status
Kommun
Kunta
Municipality
Född
Syntynyt
Born
Destination
Määränpää
Destination

Mars 15

Danielsdotter Amanda Mathilda

Piga

Westansunda, Jomala

-

Sverige

" 15

Back Jonsson Michel

Torpare

Gottböle, Närpes

-

"

" 15

Karlsson Karl Erik

Bonde

Kyrkoby, Eckerö

-

"

" 31

Söderlund Matts

Hemmansförvaltare

Seglinge, Kumlinge

-

"

April 7

Lagerström Anders Henrik

Torpare

Norrboda, Lumparland

-

"

" 8

Mattsson Gabriel

Inhyses

Öfverby, Jomala

-

"

" 8

- Anna Mathilda

hustru

Öfverby, Jomala

-

"

" 8

- Theodor Michel

son

Öfverby, Jomala

-

"

" 8

- Karl Oskar

son

Öfverby, Jomala

-

"

April 10

Österlund Matts Wilhelm

Sjöman

Vestergeta, Geta

-

Sverige

" 10

Mattsson Matts August

Sjöman

Dånö, Geta

-

"

" 10

Westerlund Erik Emil

Sjöman

Östergeta, Geta

-

"

" 14

Lillkorf Matts Leander

Timmerman

Bergö, Finström

-

"

" 15

Lindström Karl August

Sjöman

Finby, Sund

-

"

" 15

Palmgren Karl August

Torpare

Finby, Sund

-

"

" 15

- Johanna Ulrika

hustru

Finby, Sund

-

"

" 15

- Karl August

son

Finby, Sund

-

"

" 16

Karlsdotter Julia Carolina

Bondedotter

Mångsstekta, Sund

-

"

" 16

Jansson Johan Isidor

Torparmåg

Granboda, Lemland

-

"

" 16

Lundberg Johannes

Bondeson

Granboda, Lemland

-

"

" 17

Danielsson Johan Emanuel

Bondeson

Bamböle, Finström

-

"

" 17

Österlund Johan Evert

Försvarskarlsson

Tranvik, Sund

-

"

" 17

Hellman eller Karlsson Erik

Torpare

Tranvik, Sund

-

"

" 19

Jansson Matts Herman

Bondeson

Lumparby, Lumparland

-

"

" 19

Michelsson Josef

Arbetare

Kulla, Sund

-

"

" 19

Ahlqvist Johan Emil

Skomakarson

Kulla, Sund

-

"

" 19

Johansson Johan Erik

Torpare

Bertby, Saltvik

-

"

" 19

Bergbom Karlsson Axel

Torpare

Bärtby, Saltvik

-

"

" 21

Jansson Julia Kristina

Qvinnsperson

Prestö, Sund

-

"

" 21

- Irene Euxenia

dotter

Prestö, Sund

-

"

" 21

Mattsson Johan August Mauritz

Torparson

Jomala

-

"

" 21

Nordback Johan Fredrik

Sjöman

Bränbolstad, Sund

-

"

April 21

Silander Axel Ferdinand

Sjöman

Bränbolstad, Sund

-

Sverige

" 22

Forsén Frans Mikael

Arbetare

Brännbolstad, Sund

-

"

" 22

Karlsdotter Emma Kristina

hustru

Brännbolstad, Sund

-

"

" 22

Lundqvist Danielsson Erik

Drängfogde

Tosarby, Sund

-

"

" 22

Gustafsdotter Viktoria Kristina

hustru

Tosarby, Sund

-

"

" 22

- Julia Ingeborg

dotter

Tosarby, Sund

-

"

" 22

- Vendla Viktoria

dotter

Tosarby, Sund

-

"

" 22

- Erik Gustaf Alarik

son

Tosarby, Sund

-

"

" 24

Mattsson Axel Emanuel

Sjöman

Påhlsböle, Finström

-

"

" 24

Mattsson Karl Reinhard

Torpare

Åttböle, Finström

-

"

" 24

Johansson Johan Gabriel

Konstapel

Kastelholms kungsgård

-

"

" 24

Karlsson Karl Johan

Sjöman

Grelsby, Finström

-

"

" 27

Sundman Anders Wiktor

Sjöman

Grundsunda, Vårdö

-

"

" 27

Jansson Karl Oskar

Sjöman

Listersby, Vårdö

-

"

" 27

Sundblom Michelsson Anna Ulrika

Sjömanshustru

Löfö, Vårdö

-

"

" 27

Sundqvist Johan Emil

Sjöman

Jussböle, Sund

-

"

" 28

Häggqvist Karl Erik

Sjöman

Haga kungs, Saltvik

-

"

" 28

Fagerlund Jakob Alfred

Torpare

Bertby, Saltvik

-

"

" 28

Jansson Matts August

Sjöman

Ödkarby, Saltvik

-

"

" 28

Björklund Axel Anselm

Sjöman

Ödkarby, Saltvik

-

"

" 29

Ruostetniemi Andersson Johan

Stattorpare

Grelsby kungsg. Finst.

-

Utrikes

" 29

Erfving Julius Emanuel

Skomakargesäll

Liby, Saltvik

-

Sverige

" 29

- Johanna

hustru

Liby, Saltvik

-

"

April 29

Åhlström Karl Anders

Sjöman

Westergeta, Geta

-

Utrikes

" 30

Englund Amanda Josefina

Inhysesdotter

Lagmansby, Saltvik

-

"

" 30

Johansson Erik August

Sjöman

Finby, Sund

-

"

Maj 1

Mattsson Hilda Wilhelmina

Bondedotter

Tranvik, Sund

-

"

" 3

Johansdotter Erika Wilhelmina

Skeppardotter

Tosarby, Sund

-

"

" 15

Mattsson Johan Leander

Försvarskarlsson

Domarböle, Sund

-

"

" 15

Lundberg Karl Ulrik

Försvarkarlsson

Finby, Sund

-

"

" 24

Hausen M.

Possessionaten

Germundö, Saltvik

-

"

" 24

Hausen C.M.

Statsråd, riddare

Germundö, Saltvik

-

"

" 27

Blom Fr. G.

Kronolänsman

Eckerö

-

"

Juni 21

Bomansson Johan Oskar

Possessionaten

Qvarnbo, Saltvik

-

Sverige

" 21

- Maria

hustru

Qvarnbo, Saltvik

-

"

" 28

Ruin Waldemar

Filosofie kandidaten

Helsingfors

-

"

" 28

- Flora

hustru

Helsingfors

-

"

Juli 10

Brunström Gustaf Erik Arvid

Lotsson

Prestö, Sund

-

"

" 11

Rosenberg C.G.

-

Kastelholm, Sund

-

"

" 11

Rosenberg Alarik

son

Kastelholm, Sund

-

"

" 15

Danielsson Gustaf Wilhelm

Sjöman

Finby, Sund

-

"

" 29

Karlsson Erik Gustaf

Sjöman

Wargata, Wårdö

-

"

Aug. 2

Holmström Karl Robert

Yngling

Sibby, Sund

-

"

" 14

Gustafsson Karl Wilhelm

Båtsman

Lumparby, Lumparland

-

"

" 16

Zetterman Ida Mathilda

Skepparehustru

Ödkarby, Saltvik

-

"

" 21

af Ursin August

Herr Doktor

-

-

"

" 24

Grönlund Johan Isidor

Skräddareson

Ämnäs, Finström

-

Sverige

Sept. 3

Bergenheim Nikolina Maria Augusta

Garfvaregesällsenka

Högbolstad, Sund

-

"

" 6

Söderlund Anders Viktor

Sjöman

Wargata, Wårdö

-

"

" 11

Eklund Axel

Svarfvare

Hullby, Saltvik

-

"

" 14

Lindström Johan Emil

Bondeson

Finby, Sund

-

"

Okt. 1

Henriksson Henrik Emil

Sjöman

Enklinge, Kumlinge

-

"

" 1

Enqvist G.E.

Sjöman

Enklinge, Kumlinge

-

"

" 1

Johansdotter Edla Maria

Bondedotter

Östergeta, Geta

-

"

" 8

Sundman Gustaf Walfrid

Bondeson

Grundsunda, Wårdö

-

"

" 8

Blomqvist Julia Amalia

Styrmansdotter

Strömbolstad, Sund

-

"

" 9

Sundholm Johan Wilhelm

Sjöman

Saltvik

-

"

" 11

Blomqvist Rosa Josefina

Tjänsteflicka

Godby, Finström

-

"

" 15

Eckerman Ida Josefina

Piga

Kastelholms kungsgård

-

"

" 17

Mattsdotter Sofia

Torparhustru

Nisula, Öfvermark

-

"

" 28

Jansson Julia Kristina

Qvinnsperson

Prestö, Sund

-

"

" 28

Sjöblom Ida Emilia

Brofogdedotter

Degerby, Föglö

-

"

Nov. 4

Häggblom Anders Viktor

Bonde

Engö, Wårdö

-

"

" 4

- Alma Serafia

dotter

Engö, Wårdö

-

"