Kronofogdens passförteckning - Kruununvoudin passiluettelo - Sheriff's Passport List - 1863-1916


R

Namn
Nimi
Name
Yrke/Civilstånd
Ammatti/Siviilisääty
Profession/Civil Status
Kommun
Kunta
Municipality
Född
Syntynyt
Born
Referens
Viite
Reference

Ramberg Ossian Waldemar Knut

veterinärstuderande/ogift

Vårdö

1873

1901:7

Randelin Edith Alexandra

torparedotter

Finström

1894

1912:7

Randelin Sofia Paulina

jungfru

Finström

1888

1904:11

Rautell Karl Wilhelm

handlandeson

Lumparland

1893

1913:3

Rautiainen Anna

fröken

-

-

1871:10

Rautian Anna Karolina

fröken

-

-

1870:9

Ravander Elis Albert

sjöman

Saltvik

1879

1900:3

Ravander Fanny

tjensteflicka

-

-

1866:9

Ravander Fredrik

revisor

-

-

1879:9

Ravander Maria

hustru

-

-

1879:9

Ravander Maria

telegrafrevisorshustru

-

-

1880:8

Regnér Anna

garfvaredotter

-

-

1880:6

Regner Anna Karolina

garfvaredotter

Godby, Finström

-

1883:10

Regner Carolina

socknegarfvareenka

-

-

1871:8

Regnér Carolina

garfvareenka

-

-

1874:10

Regner Emelia

dotter

-

-

1879:10

Regner Emilia

dotter

-

-

1875:6

Regner Frans

son

-

-

1875:6

Regner Frans

son

-

-

1879:10

Regner Fredrik

garfvargesäll

-

-

1865:6

Regner Fredrik

son

-

-

1875:6

Regner Fredrik

son

-

-

1879:10

Regner Fredrik Vilhelm

garfvareson

-

-

1880:6

Regner Karolina

enka

-

-

1878:11

Regner Karolina

garfvareenka

-

-

1875:6

Regner Karolina

garfvareenka

-

-

1879:10

Regner Karolina

garfvareenka

-

-

1880:9

Regner Karolina

sockengarfvareenka

-

-

1872:7

Regnér Karolina

enka

Finström

-

1882:4

Regnér Karolina

garfvareenka

-

-

1877:10

Regnér Karolina

garfvareenka

-

-

1879:6

Regnér Karolina

socknegarfvareenka

-

-

1876:8

Regnäs Emilia Susanna

dotter

Sund

-

1881:7

Regnäs Karolina

enka

Sund

-

1881:7

Rehbinder O.

tullförvaltare

Eckerö

-

1909:4

Rehbinder O.C.

tullförvaltare

Eckerö

-

1910:5

Rehbinder O.C.

tullförvaltare/ogift

Eckerö

-

1903:5

Rehbinder O.E.

tullförvaltare

Eckerö

2892

1907:10

Rehbinder Otto Carl

tullförvaltare

Eckerö

1862

1912:7

Rehbinder Otto Karl

tullförvaltare/ogift

Eckerö

1862

1906:10

Rehn Karl Viktor

torparson

Karlsby säteri, Tenala

-

1891:7

Rehn Maria Lovisa

piga

-

-

1871:10

Reinholdsson Anders Viktor

sjöman/ogift

Lemland

1882

1905:12

Reinholdsson Johan Reinhold

sjöman

Lemland

1881

1909:9b

Renqvist Alfred

arbetskarl

Kallas, Gamlakarleby

-

1882:5

Rimpilä Elsa Sofia

inhysesdotter

Jomala

1894

1911:4

Rimpilä Erik

arbetare/ogift

Jomala

1863

1905:8

Rindell Erik Julius

inhysesson

Saltvik

1884

1903:7

Rindell Erik Julius

inhysesson

Saltvik

-

1909:5

Rindell Johan

dreng

-

-

1871:3

Rindell Johan Alfred

sjöman

Sund

1877

1911:2

Rindell Johan Alfred

sjöman/gift

Sund

1877

1902:3

Rindell Karl August

sjöman/ogift

Saltvik

1879

1902:8

Rindell Karl August

torparson

Tengsöda, Saltvik

-

1897:9

Robertsson August Ruben

bondeson

Saltvik

1887

1907:4

Robertsson Gustaf Leonard

bondeson

Vårdö

1888

1909:5

Robertsson Johan Arvid

bondeson

Saltvik

1886

1913:9

Robertsson Johan Frithiof

bondeson/ogift

Saltvik

1882

1902:4

Robertsson Johannes Eliel

dräng

Jomala

1891

1912:4

Robertsson Karl Robert

bondeson

Saltvik

1880

1900:4

Robertsson Karl Ruben Ivar

dräng

Saltvik

1889

1911:4

Roos Anna Enea

arbetaredotter

Jomala

1891

1911:6

Roos D.J.

häradsskrifvare

Sund

-

1899:7

Roos Elna

fru

Fredrikshamn

-

1895:8

Roos Fimma Mathilda

bondedotter

Jomala

1891

1908:10a

Roos Hanna

guvernant

-

-

1874:6

Roos Julius Mikael

bondeson

Hammarland

1886

1905:8

Roos Karl Alarik

bondeson/ogift

Hammarland

1881

1901:5

Roos Karl Johan

arbetare/gift

Saltvik

1878

1906:4

Roos Konstantin

torparson

-

-

1876:8

Roos Svea Exenia

bondedotter

Jomala

1898

1913:8

Roos V.J.A.

rektor

Fredrikshamn

-

1895:8

Rosander Ananias

orgelnistelev

-

-

1872:6

Rosander Edla Viktoria

sjömanshustru

Marby, Eckerö

-

1896:8

Rosander Karl And.

matros

-

-

1875:4

Rosenberg Agata Mathilda

bondedotter

Ämnäs, Finström

-

1884:7

Rosenberg Alarik

son

-

-

1878:6

Rosenberg Alarik

son

Kastelholm, Sund

-

1886:7

Rosenberg Amanda

torparhustru

Saltvik

1871

1904:10

Rosenberg Anna

folkskolelärarinna

-

-

1880:5

Rosenberg Anna Erika

bondedotter

Ämnäs, Finström

-

1894:8

Rosenberg Anna Erika

bondedotter

Finström

1876

1912:7

Rosenberg Anna Wilhelmina

dotter

Bomarsund, Sund

-

1883:9

Rosenberg Arthur

agronom

Bomarsund, Sund

-

1896:3

Rosenberg Arthur Fredrik

agronom

Bomarsund, Sund

-

1895:4

Rosenberg Artur

agronom

Sund

-

1897:5

Rosenberg Axel Ferdinand

mekaniker

Finström

1874

1912:6

Rosenberg C.G.

-

Kastelholm, Sund

-

1886:7

Rosenberg C.G.

arrendator

-

-

1870:7

Rosenberg C.G.

possessionaten

-

-

1885:9

Rosenberg Carl Georg

kommunalråd

Sund

-

1898:6

Rosenberg Carl Georg + fru Hilda

kungsgårdsarrendator

-

-

1866:7

Rosenberg Elin

fröken

Bomarsund, Sund

.

1895:8

Rosenberg Erik Edvard

bondeson

-

-

1877:5

Rosenberg Erik Edvard

fiskare/gift

Jomala

1858

1907:4

Rosenberg Fanny

fröken/ogift

Sund

-

1900:7

Rosenberg Fanny

fröken/ogift

Sund

-

1901:6

Rosenberg Gunnar

kommunalrådsson

Kastelholm, Sund

-

1896:7

Rosenberg Gustaf

herr

Kastelholm kungsgård

-

1893:7

Rosenberg Gösta

häradshöfding/ogift

Uskela

1871

1901:5

Rosenberg Gösta

viceh.

-

-

1907:9

Rosenberg Hanna Tilda

bondehustru

Ämnäs, Finström

-

1889:8

Rosenberg Hedda

hustru

-

-

1885:9

Rosenberg Hilda

hustru

-

-

1880:9

Rosenberg Hilda

kommunalrådinna

-

-

1911:11

Rosenberg Hilda Alina

eldarehustru

Mariehamn

1878

1905:7

Rosenberg Ivian Karl

fiskareson

Jomala

1892

1912:3

Rosenberg Johan August

torparson

Saltvik

1875

1909:10b

Rosenberg Johan Ferdinand

sjöman

Stentorpa, Föglö

-

1881:9

Rosenberg K.G.

possessionat

-

-

1880:9

Rosenberg Karl August

bonde

Ämnäs, Finström

-

1891:9

Rosenberg Karl Georg

possessionaten

-

-

1878:6

Rosenberg Karl Georg

sjökapten

Lumparland

1873

1911:9

Rosenberg Karl Mikael

eldare/gift

Mariehamn

1879

1905:7

Rosenberg Karl Oskar

bonde/gift

Finström

1858

1905:6

Rosenberg Karl Oskar

bondeson

-

-

1876:10

Rosenberg Karl Oskar

son

Ämnäs, Finström

-

1889:8

Rosenberg Lovisa Wilhelmina

sjökaptenska

Lumparland

1871

1908:6a

Rosenberg M.F.

arrendator

Sund

1832

1901:3

Rosenberg M.F.

landthushållare

Bomarsund, Sund

-

1885:9

Rosenberg M.F.

possessionaten

Bomarsund, Sund

-

1888:6

Rosenberg Malakiasson Johan

dreng

Finby, Sund

-

1882:5

Rosenberg Math.

nämndem.

-

-

1867:7

Rosenberg Mathias

nämndemansson

-

-

1875:6

Rosenberg Mathias Reinhold

yngling

Bomarsund, Sund

-

1882:5

Rosenberg Matias Reinhold

sjökapten/gift

Sund

1863

1903:5

Rosenberg Matilda

fru

Sund

-

1914:6

Rosenberg Matts

skeppare

-

-

1873:3

Rosenberg Matts Fredrik

landthushållare

Bomarsund, Sund

-

1883:9

Rosenberg Nandor Timotheus + hustru Maria

koff.skepp.

Lumparland

1869,1868

1908:10a

Rosenberg Valter

agronom

-

-

1907:9

Rosenberg Volter

herr

Kastelholms kungsgård

-

1895:5

Rosenberg Wolter

agronom/ogift

Sund

-

1901:4

Rosenblad Alice

folkskollärarinna

Saltvik

1888

1913:5

Rosenblad Anna Erika

bondedotter

Åsgårda, Saltvik

-

1893:8

Rosenblad Anna Ofelia

skepparedotter

Saltvik

1890

1912:9

Rosenblad August

sjöman

Kastelholm, Sund

-

1881:10

Rosenblad August

sjöman

Kastelholms kungsgård

-

1885:4

Rosenblad August

sjöman

Kastelholms kungsgård

-

1892:10

Rosenblad August Albert

bonde

Kumlinge

1876

1912:5

Rosenblad August Alfred

skeppare

Kumlinge

1876

1903:4

Rosenblad Axel Wilh. + hustru Jolanda

arbetare

Vårdö

1870,1878

1910:5

Rosenblad Edla Sofia

bondedotter

Åsgårda, Saltvik

-

1891:8

Rosenblad Evert Verner

bondeson

Saltvik

1882

1909:3

Rosenblad Per Aug.

skeppare

-

-

1878:2

Rosenblad Pehr Gustaf

skeppare

Åsgårda, Saltvik

-

1882:6

Rosenblom Wilhelmina

bondesonahustru

-

-

1873:4

Rosendahl Anna Mathilda

skräddardotter

Ödkarby, Saltvik

-

1898:8

Rosendahl Anna Mathilda

syster

Ödkarby, Saltvik

-

1893:4

Rosendahl Edla

jungfru

Saltvik

1886

1902:10

Rosendahl Ida Kristina

skräddarhustru

Ödkarby, Saltvik

-

1890:5

Rosendahl Ida Wilhelmina

lösa

Ämnäs, Finström

-

1888:8

Rosendahl Johan

skräddareson

Saltvik

1877

1902:10

Rosendahl Johan Fredrik

skräddareson

Ödkarby, Saltvik

-

1893:4

Rosendahl Josefina Karolina

piga

Ämnäs, Finström

-

1888:8

Rosendal Ida Wilhelmina

löse qvinnan

Finström

-

1883:11

Rosengren Anna Katarina

barnmorska

-

-

1880:8

Rosengren Hanna

dotter

-

-

1880:8

Rosenholm Anders August

sjöman

Bovik, Hammarland

1876

1899:9

Rosenholm Anders August

sjöman

Hammarland

1876

1915:2

Rosenholm Johannes

arbetare/ogift

Hammarland

1886

1905:8

Rosenkvist Gustaf Hilmer

torparson

Eckerö

1890

1912:9

Rosenkvist Ivar Severus

torparson

Eckerö

1891

1912:9

Rosenlund Alli Emilia

torpardotter

Saltvik

1893

1912:3

Rosenlund Edit Selmida

sjömansdotter

Jomala

1895

1913:10

Rosenqvist Amanda

hustru

-

-

1876:5

Rosenqvist Anna

hustru

-

-

1873:11

Rosenqvist Anna Eufemia

torparedotter

Hammarland

1876

1900:5

Rosenqvist August Vilhelm

sjöman

Prestö, Sund

-

1896:5

Rosenqvist August Wilhelm

sjöman

Saltvik

1867

1905:4

Rosenqvist Axel Wilhelm

sjöman

Nåtö, Föglö

-

1885:9

Rosenqvist Gustaf Adolf

arbetare

Prestö, Sund

-

1889:1

Rosenqvist Hulda Maria

gårdseg.hustru

Mariehamn

-

1915:4

Rosenqvist Hulda Maria + man Karl Anders

gårdsägare

Mariehamn

1883, 1889

1913:4

Rosenqvist Josefina Ingeborg

sjömanshustru

Sund

1876

1912:5

Rosenqvist Karl

sjöman

Kumlinge

1893

1911:4

Rosenqvist Karl

handlande

Mariehamn

-

1915:6

Rosenqvist Karl A.

slagtare

-

-

1907:8

Rosenqvist Karlsdotter Sofia

arbetarhustru

Prestö, Sund

-

1889:1

Rosenqvist Petter Gustaf

yngre lots

-

-

1873:11

Rosenqvist Petter Gustaf

yngre lots

-

-

1876:5

Roslin Edla Elisabet

dotter

-

-

1874:6

Roslin V.M.

prost

-

-

1874:6

Roslin Wiktor + fru

prost

-

-

1876:7

Roslin Viktor Alfred

herr

-

-

1872:8

Rostedt Hilda Alice

skomakardotter

Vårdö

1900

1913:9

Rostedt Juho Stefan

garfv.gesäll

Finström

1885

1913:9

Rostedt Karl

lyceisten

-

-

1880:8

Rosten Isak

handlande/gift

Mariehamn

1845

1905:10

Rostén Isak

svarfvare

-

-

1874:5

Rothberg Karolina Wilhelmina

enkefru

Mariehamn

1858

1909:10a

Rothberg Torsten

kronol.

Finström

-

1914:7

Rotz Johan Jakob

sågdisponenten

Haraldsby, Saltvik

-

1894:6

Rotz Johan Jakob + fru Matilda

bankdirektör

Mariehamn

-

1914:6

Rotz Johan Ruben

jordbruksprakt.

Mariehamn

1890

1913:1

Rotz Johan Ruben

landt.prokt.

Mariehamn

-

1914:1

Rotz Karl Runo

studerande

Mariehamn

-

1915:3

Rotz Mathilda Gustava

sågförvalt.hustru

Prestö, Sund

-

1890:5

Ruin Flora

hustru

Helsingfors

-

1886:6

Ruin Waldemar

filosofie kandidaten

Helsingfors

-

1886:6

Rundberg Albert

sjökapten

Hammarland

1868

1914:3

Rundberg Albert

sjökapten/gift

Hammarland

c. 40 år

1905:11

Rundberg And. Gustaf

dreng

-

-

1872:8

Rundberg Anni Viktoria

inhysesdotter

Hammarland

1891

1907:9

Rundberg Anni Viktoria

inhysesdotter

Hammarland

1891

1913:9

Rundberg August

bondeson

-

-

1877:10

Rundberg Edith Matilda

inhysesdotter

Hammarland

1894

1913:9

Rundberg Erik

torpare

Hammarland

-

1914:4

Rundberg Ester Selinda

inhysesdotter

Hammarland

1896

1913:9

Rundberg Frans Julius

torparson

Jomala

1891

1911:7

Rundberg Johan Arthur

torparson

Jomala

1893

1912:3

Rundberg Johan Gustaf

inhysesson

-

-

1881:4

Rundberg Karl Alfred

bondeson

-

-

1877:10

Rundberg Theresia Matilda

inhysesdotter

Hammarland

1897

1913:9

Runtesjärn Mattsson Matts

inhysingen

-

-

1873:4

Ruohonen Wiktor

arbetare

Mariehamn

1870

1902:7

Ruostetniemi Andersson Johan

stattorpare

Grelsby kungsg. Finst.

-

1886:4

Rusk Arvid Johannes

skomakare

Mariehamn

1891

1913:4

Rusk Hulda Alice

skom.gesäll

Mariehamn

1884

1913:4

Ruusuvaara David

arbetare

Saltvik

1887

1909:7c

Rydberg Alina Augusta

sjömansdotter

Sund

1892

1913:4

Rydberg Andersson Karl Anders

sjöman

Tranvik, Sund

-

1888:5

Rydberg Anna

försvarskarlsdotter

-

-

1879:9

Rydberg Anna Serafia

försvarskalrsdotter

Tranvik, Sund

-

1896:7

Rydberg Anna Serafia Elisabet

försvarskarlsdotter

Tranvik, Sund

-

1881:10

Rydberg Anna Serafia Elisabeth

tjensteflicka

-

-

1870:10

Rydberg Anna Serafia Elisabeth

torparedotter

Tranvik, Sund

-

1888:1

Rydberg Edla Karolina

jungfru/ogift

Sund

1875

1901:8

Rydberg Johan August

sjöman/gift

Sund

1869

1902:3

Rådman Hanna Serena

jungfru/ogift

Geta

1873

1901:9

Rönnblom Karl John

svenske undersåten, garfvarifolk

-

-

1864:8

Rönnholm Alma Ingeborg

arbetaredotter

Saltvik

1889

1912:10

Rönnholm Anna Eufemia

dotter

Högbolstad, Sund

-

1883:8

Rönnholm Axel Emanuel

sjöman

Sund

1880

1907:10

Rönnholm Axel Emanuel Knut

son

Högbolstad, Sund

-

1883:8

Rönnholm Carl August Eliel

son

Högbolstad, Sund

-

1883:8

Rönnholm Elin Maria

dotter

Högbolstad, Sund

-

1883:8

Rönnholm Erika Vilhelmina

dotter

Högbolstad, Sund

-

1883:8

Rönnholm Eva Johanna

fru

Mariehamn

-

1902:10

Rönnholm Hanna Carolina

dotter

Högbolstad, Sund

-

1883:8

Rönnholm Johan Alfred

arbetare/ogift

Saltvik

1869

1901:9

Rönnholm Johan Alfred

sjöman

Träsk, Sund

-

1895:5

Rönnholm Johan Alfred

son

Högbolstad, Sund

-

1883:8

Rönnholm Julia Karolina + barn Alma, Johan Alfred, Lind Viola

sjömanshustru

Saltvik

1862,1889,1900,1901

1904:12

Rönnholm Karl August Eliel

dräng

Önningeby, Jomala

-

1895:5

Rönnholm Sofia

sjömanshustru

Högbolstad, Sund

-

1883:8