Kronofogdens passförteckning - Kruununvoudin passiluettelo - Sheriff's Passport List - 1863-1916


VW

Namn
Nimi
Name
Yrke/Civilstånd
Ammatti/Siviilisääty
Profession/Civil Status
Kommun
Kunta
Municipality
Född
Syntynyt
Born
Referens
Viite
Reference

Vadman Math. Sofia

inhysesqvinna

-

-

1878:12

Wahlberg August

arbetare/ogift

Finström

1878

1906:4

Wahlberg Bengt Arnold

handelsbiträde

Mariehamn

1881

1902:10

Vahlberg Karl Ulr.

handlande

-

-

1875:9

Vahlberg N.

handelsbokhållare

-

-

1878:3

Vahlberg Viktor Nikolaj

handelsbokhållare

-

-

1875:8

Wahlroos J.O.

herr

-

-

1880:6

Vaine August Hjalmar

arbetare

Sund

1877

1907:9

Waldin Adolf Herman

bonde

-

-

1869:6

Valén Adolf

smed

-

-

1875:7

Valén Adonika

hustru

-

-

1875:7

Walén Herman + son Ferdinand

bonde

-

-

1870:11

Walenius Anna Viktoria

torpardotter

Finby, Sund

-

1893:5

Valenius J.K.

sjöman

-

-

1871:3

Valenius J.W.

dreng

-

-

1870:4

Walenius Karl Aron

arbetare/gift

Saltvik

1866

1902:4

Walin Matilda

tjenstejungfru

Mariehamn

-

1897:5

Wallen Adolf Herman

bonde

-

-

1878:5

Wallén Adolf Herman

bonde

-

-

1876:9

Wallén Adolf Herman

smed

-

-

1880:4

Wallén Adolf Herman

smed

Sonboda, Föglö

-

1881:8

Wallén Adolf Herman + son Carl

bonde

Föglö

-

1864:10

Wallén Adonika

hustru

Sonboda, Föglö

-

1881:8

Wallén Amanda Emilia

dotter

Degerby, Föglö

-

1882:4

Wallén Anna Sofia

dotter

Sonboda, Föglö

-

1881:8

Wallén Axel Rickard

smedson

Sonboda, Föglö

-

1882:4

Wallén Elisabet

dotter

Sonboda, Föglö

-

1882:4

Wallén Ferdinand

waktmästare

Degerby, Föglö

-

1882:4

Wallén Georg Ferdinand

son

Degerby, Föglö

-

1882:4

Wallén Gustaf

son

Sonboda, Föglö

-

1882:4

Wallén Herman

bonde

Sonboda, Föglö

-

1882:4

Wallén Johannes

son

Sonboda, Föglö

-

1882:4

Wallén Julia

dotter

-

-

1876:9

Wallén Julia Emelia

dotter

Sonboda, Föglö

-

1881:8

Wallén Julia Emilia

dotter

-

-

1880:4

Wallén Karl Oskar

son

Sonboda, Föglö

-

1882:4

Wallenius Hilda Margreta

piga

Mångstekta, Sund

-

1887:4

Wallenius Johan Viktor

sjöman

Finby, Sund

-

1889:5

Wallenius Josefina

piga

-

-

1880:6

Vallenius Karl

skräddare

-

-

1867:10

Vallenius Karl Aron

arbetare

Saltvik

-

1907:12

Wallenius Maria Josefina

piga

-

-

1878:8

Vallenius W.

trädgårdsmästare

-

-

1880:11

Vallenius Vern. Villjam

trändgårdsmästare

-

-

1877:5

Wallin Alma Wilhelmina

inhysesdotter

Finström

1883

1901:10

Wallin Anna

arbetaredotter

Finström

1885

1902:11

Wallin Frans Bruno

arbetsledare/ogift

Mariehamn

1880

1906:4

Wallin Hilda Josefina

skräddardotter

Ödkarby, Saltvik

-

1890:5

Walsberg Anna Maria

servererska

Mariehamn

1888

1909:9a

Wanne K.E. + fru Maria

kyrkoherde

Kumlinge

1869,1873

1903:7

Varjanen Johan Felix

slagtareson

Saltvik

1892

1908:1b

Varjanen Signe Alexandra

slagtaredotter

Saltvik

1894

1909:9a

Wasama Lauri William

bokbindare

Tammerfors

1889

1912:6

Wasiljeff Alexander

sjöman/ogift

Sund

1882

1906:5

Wasiljeff Wasilij

sjöman

Sund

1878

1902:7

Weckström Adolf Fredrik

arbetare/gift

Saltvik

1878

1905:3

Vehon Hilma Maria

fru

Helsingfors

1877

1909:8b

Welander Gustaf

torpare

-

-

1874:6

Welenius Fr.

provincialläkare o. riddare

-

-

1874:6

Welenius Karolina

fru

-

-

1874:6

Vendelin Fransilia Ingeborg

garfvaredotter

Mariehamn

1896

1912:9

Wendelin Fridolf Ferdinand åtföljes av en minderårig flicka Vivi Jansson

sjöman, bondedotter

Lumparland

1877,1898

1903:5

Wendelin Ida Augusta + dotter

sjömanshustru

Lumparland

1866

1906:10

Wennerberg F.W.

filare

Norrköping

-

1882:8

Wennström C.O.

lasarettsdrengen

-

-

1879:5

Wennström C.O.

lasarettsdrengen

-

-

1879:8

Vennström Carolina Josefina

torpardotter

Lemland

-

1863:10

Wennström E.G.

bondeson

-

-

1874:3

Vennström Elin Emilia Josefina

inhysesdotter

Jomala

1886

1913:9

Vennström Elsa Maria

fiskardotter

Kumlinge

1894

1914:4

Wennström Emma Josefina

fiskardotter

Kumlinge

1896

1913:3

Wennström Erik + hustru Aina

skomakareson

Kumlinge

1879

1906:5

Vennström Erik Davireus

skeppareson

Vårdö

1889

1905:7

Wennström Erik Davirus

sjöman

Lemland

1889

1911:3

Wennström Erik Gustaf

kofferdiskeppare

Grundsunda, Vårdö

-

1892:9

Vennström Erika

kaptenska

-

-

1907:8

Wennström Erika Josefina

sjökaptenshustru

Wårdöby, Wårdö

-

1889:11

Wennström Erika Josefina

sjökaptenshustru

Vårdö

-

1898:7

Vennström Erika Josefina + fosterdotter Signe Alice

sjökaptenshustru

Vårdö

1847,1886

1903:6

Vennström G.A.

landthandlande

-

-

1874:6

Wennström Gerda Wilma Elvira

skeppardotter

Vårdö

1891

1912:9

Wennström Gustaf Eskil

bondeson

Jomala

1853

1913:4

Vennström Ida Viktoria

lotsstyrmanshustru

Långbergsöda, Saltvik

-

1894:6

Wennström Johan

lots

-

-

1877:10

Wennström Johan

yngre lots

-

-

1876:9

Vennström Johan Viktor

sjökapten

-

1861

1905:7

Wennström John Petrus

skräddareson

Finström

1886

1905:3

Wennström Karl Johan

sjöman

-

-

1880:3

Wennström Maria

sadelmakarehustru

-

-

1873:5

Wennström Maria Kristina

sadelmakarehustru

Godby, Finström

-

1892:8

Vennström Oskar Frithiof

sjöman

Godby, Finström

-

1895:5

Wennström Signe Alice

dotter

Vårdö

-

1898:7

Wennström Wendla Viktoria

skepparhustru

Grundsunda, Vårdö

-

1882:10

Vennström Viktoria Elvira

landthandlandehustru

Grundsunda, Vårdö

-

1894:8

Wenström Dorotea

hustru

Finström

-

1899:3

Wenström Johan + son

kronolotsen

-

-

1877:7

Wenström Thyra Elvira

dotter

Finström

-

1899:3

Wenström Wilhelm Edvin

sjöman

Finström

-

1899:3

Wermulin Greta Kajsa

arbetarhustru

Smedsböle, Sund

-

1889:11

Wesander Elina

tjenarinna

Jomala

1874

1908:8a

Wesander Viktor Willis och Saida Adele

barn

Jomala

1896, 1901

1912:9

Vesell + fru

tullförvaltare

-

-

1876:8

Wesell Axel

magister

-

-

1878:7

Wesell Sofia

syster

-

-

1878:7

Wesonen Fredrik

skräddargesäll

-

-

1879:5

Wessell Axel

son

-

-

1880:8

Wessell E.

tullförvalt.

-

-

1877:8

Wessell E. + hustru

tullförvaltare

-

-

1875:7

Wessell Emil

tullförvaltare

-

-

1880:8

Wessell Emmy

tullförvaltareänka

Mariehamn

1856

1913:7

Wessell Enny

hustru

-

-

1880:8

Wessling Gustaf

dreng

-

-

1872:9

Vessman Anna Vilhelmina

sjömansdotter

Eckerö

1891

1915:1

Wessman Hulda Maria

sjömansdotter

Eckerö

1897

1913:10

Wessman Johan Wilhelm

herr

-

-

1880:6

Westberg Anders Edvin

muraremåg

Lumparland

-

1914:5

Westberg Jan Petter

f.d.lotslärling

Hammarland

1865

1911:3

Westberg Mathilda Wilhelmina

torparhustru

Jomala

1848

1913:7

Vestenius Elis.

assesorska

-

-

1864:8

Westerback Hilda Maria

piga

Vårdö

1876

1900:4

Vesterback Karl Joh.

dreng

-

-

1876:4

Westerback Karolina Emilia

torpardotter

Lumparland

1876

1908:8a

Vesterback Ulla Joh.

inhysesenka

-

-

1875:6

Vesterberg Anders Edvin+ hustru Hilda

sjöman

Lumparland

-

1908:3b

Vesterberg Elias Martin

sjöman

Jomala

1866

1909:9a

Westerberg Hilda Ellida Florinda

piga

Geta

1890

1912:10

Westerberg Ida Kristina

skeppareenka

Kumlinge

1860

1913:6

Vesterberg Joh. Arvid

sjöman

Jomala

1878

1906:1

Westerberg Johan Isidor

arbetare

Kumlinge

1895

1912:4

Westerberg Johannes Anton

skeppareson

Kumlinge

1895

1912:4

Westerberg Selma Viktoria

piga

Geta

1888

1909:9a

Westerberg, Frans Viktor

bondeson

Karlby, Kökar

-

1893:6

Westerholm Aina Lisette + barn Johan William, Karl Arne

bondehustru

Lumparland

1890,1912,1914

1915:11

Westerholm Algot Eberhard

sjöman/ogift

Lemland

1888

1907:3

Westerholm Anders Henrik

sjöman

Lemböte, Lemland

-

1882:4

Westerholm Anders Ludvig

torparson

Finström

-

1899:11

Vesterholm Anna Stina + dotter Rosina Irene

bondehustru

-

-

1865:5

Vesterholm Berta

sjömansdotter

Saltvik

1883

1911:4

Westerholm Erik William

sjöman/ogift

Saltvik

1884

1902:2

Westerholm Gabriel

sjöman/gift

Lemland

1871

1902:5

Westerholm Hulda Maria

sjömansdotter

Sund

1882

1905:3

Westerholm Hulda Sofia

bondedotter

Saltvik

1880

1903:3

Vesterholm Irene

bondedotter

-

-

1869:10

Westerholm Irene

sytn. manshustru

-

-

1881:5

Vesterholm Johanna + 2 döttrar

inhysesenka

Saltvik

1845

1911:10

Westerholm Karl Henrik

sjöman

Korsnäs, Vårdö (?)

-

1897:10

Westerholm Karl William

sjöman

Sund

1890

1909:10b

Westerholm-Lindblom Lisa Lena+ son Almar Ferdinand

fyrvaktarehustru

-

-

1864:6

Westerlund Aina Josefina

torpardotter

Storby, Eckerö

-

1896:6

Westerlund Alfred

torparson

Finström

1882

1903:1

Westerlund Alma Sofia

jungfru

Geta

1887

1905:3

Westerlund Anders Sigurd

skeppareson

Mariehamn

1895

1911:10

Westerlund August Emanuel

sjöman

Vårdö

-

1899:5

Vesterlund August Emanuel + hustru o dott.

bondeson

Vårdö

1879

1909:8b

Westerlund Augusta Maria

styrmansdotter/ogift

Finström

1875

1902:4

Westerlund Brita

hustru

Jomala

-

1881:6

Westerlund Carl Oscar

bagarlärling

-

-

1880:6

Vesterlund Edith

hemmansägaredotter

Vårdö

1890

1909:5

Westerlund Edla Louisa

piga

Östergeta, Geta

-

1895:7

Vesterlund Elin

hemmansegaredotter

Vårdö

1885

1909:5

Westerlund Emil

kofferdiskeppare

Äppelö, Hammarland

-

1897:3

Westerlund Erik Emil

sjöman

Östergeta, Geta

-

1886:4

Vesterlund Erik Gustaf

sjöman

Mickelsö, Vårdö

-

1897:4

Westerlund Erik Seth

färgareson

Jomala

1882

1900:5

Vesterlund G.W.

matros

-

-

1872:3

Vesterlund Gust. Alfred

dreng

-

-

1867:10

Vesterlund Gustaf

skomakare

-

-

1877:5

Westerlund Gustaf

skomakare

Jomala

-

1881:6

Westerlund Gustaf

son

Jomala

-

1881:6

Westerlund Gustaf Alfred

bondeson

Tängsöda, Saltvik

-

1893:3

Vesterlund Gustaf Einar

gårdsägareson

-

-

1907:8

Westerlund Gustaf Ludvig

bondeson

Nääs, Saltvik

-

1892:6

Vesterlund Hilda Kristina + minderårig son Sofus, dotter Lille

sjökaptenshustru

Hammarland

1876,1899,1897

1903:6

Vesterlund Hulda

hemmansegaredotter

Vårdö

1881

1908:5b

Westerlund Ida Sofia

arbetarehustru

Saltviks prestgård

-

1896:5

Vesterlund Jenny Xenia + piga Agnes Johansson

fru

Mariehamn

1881, 1900

1913:9

Westerlund Joh.

torpare

-

-

1877:5

Westerlund Joh. Gustaf

sjöman

Geta

-

1881:5

Westerlund Johan August

sjöman/ogift

Finström

1875

1902:9

Westerlund Johan August

torpareson

Pettböle, Finström

-

1897:6

Westerlund Johan Emil

sjöman

Toböle, Saltvik

-

1882:8

Vesterlund Johanna Maria

torpardotter

Snäckö, Geta

-

1895:4

Vesterlund Johannes Uno

sjöman/ogift

Lemland

1890

1908:4a

Westerlund Johansson Emil

sjöman

Tängsöda, Saltvik

-

1888:5

Vesterlund John Vivian

sjöman

Lemland

1896

1913:11

Vesterlund K.A.

handelsbokhållare

-

-

1876:3

Westerlund K.H.

matros

-

-

1874:3

Westerlund Karl

färgare

-

-

1877:7

Vesterlund Karl Alb.

bondeson

-

-

1876:6

Vesterlund Karl Alb.

handelsbokhållare

-

-

1875:8

Vesterlund Karl Albert

bondeson

-

-

1880:7

Westerlund Karl Albert

sjöman

Westergeta, Geta

-

1893:4

Westerlund Karl Alfred

torpareson

-

-

1877:6

Westerlund Karl August

sjöman

Stålsby, Finström

-

1893:6

Westerlund Karl Edvin

bondeson

Saltvik

1891

1913:3

Westerlund Karl Edvin

sjöman/ogift

Hammarland

1878

1900:9

Westerlund Karl Eric

bonde

-

-

1874:8

Vesterlund Karl Oskar

yngling

-

-

1878:10

Westerlund Karl Petter

bonde

-

-

1875:9

Westerlund Karl Petter

torpmåg

-

-

1872:7

Westerlund Linda Anna Wilhelmina

bondedotter

Saltvik

1895

1912:11

Vesterlund Margareta Josefina

bondemågshustru

-

-

1871:10

Westerlund Margareta Sofia

bondedotter

Lumparland

1858

1908:6a

Vesterlund Maria

styrmansenka

Finström

1850

1911:10

Vesterlund Maria Vilhelmina

bondedotter

Vårdö

1874

1909:9b

Westerlund Mathilda + 4 minderår. barn

snickarehustru

Östergeta, Geta

-

1895:7

Westerlund Mathilda Gustava

bondedotter

Nääs, Saltvik

-

1891:5

Westerlund Matias Emil

sjökapten

Hammarland

1868

1903:2

Vesterlund Matt. Efraim

bondeson

-

-

1869:5

Westerlund Olga Edit Karolina + barnen Edit Florens, Karl Holger

sjömanshustru

Hammarland

1881,1905,1909

1909:7b

Vesterlund Pehr August

dreng

-

-

1869:4

Westerlund Wendla

dotter

Jomala

-

1881:6

Vesterman Amanda Dorothea

piga

-

-

1875:10

Westerman Amanda Dorothea

sömmerska

Lemland

-

1914:5

Vesterman Karl Johan

jordbrukare

Finström

1886

1911:3

Westin Erik Reinhold

bondeson

-

-

1879:5

Westin Erik Reinhold

sjöman

-

-

1880:8

Westin Karl Aug.

bondeson

-

-

1878:5

Westling Anna Maria

jungfru/ogift

Saltvik

1877

1901:8

Westling Joh.

försvarskarl

-

-

1876:3

Westling Johan August

inhysesson

Rangsby, Saltvik

-

1891:10

Westling Johan August

sjöman

Kulla, Sund

-

1898:8

Westling Karl Johan

sjöman

Pettböle, Finström

-

1892:4

Westling Robert

kyrkovaktarson

-

-

1874:3

Vestling Vendla Vilhelmina

jungfru

Rangsby, Saltvik

-

1893:9

Vestling Vendla Wilhelmina

jungfru

Saltvik

1866

1900:5

Westling Viktor Verner

sjöman

Rangsby, Saltvik

-

1893:2

Vestling Volter

sjöman/ogift

Saltvik

1879

1902:5

Vestman Henrik Hjalmar

inhyses

Hammarland

1880

1912:4

Westmark Joh. Emil

torparson

-

-

1868:4

Westrenius Alina

fröken

-

-

1873:5

Westrenthius Valdemar

telegrafkontrollören

-

-

1878:9

Vidbom Joh. Herm.

dreng

-

-

1867:5

Widell Alina

fröken

Godby, Finström

-

1888:7

Widell Ida Aurora

snickarehustru

Saltvik

1884

1912:6

Widell Maria Evelina

folkskolelärarinna

Nääs, Saltvik

-

1888:7

Widlund Robert Gideon

herre/ogift

Mariehamn

1889

1905:9

Widlund Robert Gideon

jordbrukare

Mariehamn

1889

1909:7b

Widlund Robert Gideon

rättare

Mariehamn

1889

1915:6

Vidman Erik Gustaf

arbetareson

Saltvik

1890

1912:4

Wigell A.

kronolänsman

-

-

1869:7

Wiitanen Isak

skräddargesäll

-

-

1877:4

Wikblom David Ferdinand

sjöman

-

-

1876:5

Wikeus Joh. Henrik

dreng

-

-

1871:3

Wiklander Rosalie

fröken

-

-

1880:5

Wikman J.G.

sjöman

-

-

1876:8

Wikström Amanda Josefina

färjkarlsdotter

Haraldsby, Saltvik

-

1885:4

Vikström August

styrman

Saltvik

1868

1907:6

Vikström August + hustru Maria

agronom

Finström

-

1911:6

Wikström August Ferdinand

st.

Åbo

-

1889:8

Vikström Bruno

jordbrukselev

Haga, Saltvik

-

1896:6

Wikström Frans Felix

sjöman

Haraldsby, Saltvik

-

1888:3

Wikström Hilda Karolina

färjkarlsdotter

Haraldsby, Saltvik

-

1885:4

Wikström Hilda Karolina

färjkarlsdotter

-

-

1887:7

Wikström Ida Maria

spannmålstorparhustru

Haraldsby, Saltvik

-

1888:7

Wikström Isak

arbetare

Jomala

1879

1902:11

Wikström Johan

lös

Laitila socken

1873

1900:3

Wikström Karl Alb. Emanuel

sjöman

Lumparland

-

1908:8b

Wikström Karl Evert

sjöman

Haraldsby, Saltvik

-

1885:4

Wikström Karl Oskar

son

Haraldsby, Saltvik

-

1888:7

Viktorsson Karl

bondeson

-

-

1874:10

Wilenius

doctor

-

-

1876:7

Vilenius F.D.

doktor

Mariehamn

-

1896:8

Vilenius Fr.

doktor

-

-

1873:9

Vilenius Fr.

medecine doktor

-

-

1876:8

Wilenius Fredrik

doktor

-

-

1879:6

Vilenius Fredrik + hustru Karolina

doktor

-

-

1868:6

Vilenius Ina

hustru

Mariehamn

-

1896:8

Vilenius Karolina

fru

-

-

1876:8

Vilenius Karolina

hustru

-

-

1873:9

Vilhelmsdotter Maria

bondedotter

-

-

1875:5

Vilhelmsdotter Serafia

bondedotter

-

-

1875:9

Vilhelmsdotter Serafia Kristina

bondedotter

-

-

1876:9

Wilhelmsdotter Serafia Kristina

bondedotter

-

-

1877:10

Vilhelmsson Anna Liisa

-

Sund

1846

1901:7

Wilhelmsson Anna Lisa

bondehustru

Tranvik, Sund

-

1881:8

Wilhelmsson Ida Maria

kaptenska

Mariehamn

1873

1911:9

Wilhelmsson Johan Wilh.

sjöman

-

-

1877:12

Wilhelmsson Johan Wilhelm

sjöman/ogift

Jomala

1877

1903:5

Wilhelmsson Johan Wilhelm + hustru Edith Mathilda

sjökapten

Jomala

1873, 1875

1912:10

Wilhelmsson Johan Wilhelm + hustru Edith Mathilda, barnen Helga, Brita

sjökapten

Jomala

1874, 1875

1913:5

Wilhelmsson Johannes Wilhelm

hemmansegare

Jomala

1863

1912:8

Wilhelmsson Karl Otto

inhyseskarl

-

-

1872:4

Vilhelmsson Maria Augusta

bondedotter

Sund

1870

1901:7

Winberg Gustaf Emil

sjöman

Saltvik

-

1881:5

Winberg Josef Malakias

dräng

Grundsunda, Vårdö

-

1892:4

Winberg Josef Malakias

sjöman

Grundsunda, Vårdö

-

1898:3

Vinberg Josef Malakias + hustru Erika Viktoria

parcellägare

Vårdö

1862,1872

1913:6

Winqvist Johan

timmerman

Ekenäs

-

1882:5

Winter August

arbetare

Tranvik, Sund

-

1894:5

Vinter C.C.

styrman

-

-

1871:3

Winter Greta Lisa

hustru

Tranvik, Sund

-

1894:5

Winter Irene Sofia Elisabeth

piga

Tranvik, Sund

-

1890:3

Vinter Karl Kasper

styrman

-

-

1868:11

Wiren Anders

guldsmed

Mariehamn

-

1902:7

Wirén Anders + hustru Anna

guldsmed

Mariehamn

-

1912:9

Wiren Axel

sjökapten/gift

Jomala

1871

1904:10

Wirén Axel Emanuel

sjökapten

Mariehamn

-

1915:4

Wirén Edla Irene

sjökaptenska

Jomala

1880

1908:4a

Wiren Lydia

sjökaptenska

Jomala

-

1902:8

Wirén Otto

urmakare

Mariehamn

-

1911:5

Wirmolin Gustaf

torpare

Smedsböle, Sund

-

1888:4

Wirtanen Hilma Matilda + minderårig dotter Helga

arbetarkarlshustru

Geta

1881, 1904

1905:7

Virtanen Julia Augusta

sjömanshustru

Lemland

1876

1903:6

Wirtanen Karl Emil

torpareson

Sund

1895

1913:3

Wirtanen Karl Robert

bonde/gift

Saltvik

1869

1908:8a

Wirtanen Kustaa Anton

arbetare/ogift

Geta

1880

1905:4

Wiss Henriksson Henrik

timmerman

Eugmo by, Larsmo

-

1885:5

Vitander Karl And.

dreng

-

-

1873:3

Woivalin E.

handelsbokhållare

-

-

1880:8

Woivalin E.O.

handelsbokhållare

Ämnäs, Finström

-

1882:10

Woivalin E.O.

landthandlanden

Ämnäs, Finström

-

1883:5

Woivalin Edvin

handelsbokhållare

-

-

1878:7

Woivalin Edvin

handelsbokhållare

-

-

1879:8

Woivalin Klara

syster

-

-

1880:8

Wulff Kristina Lovisa

folkskolelärarinna

Åbo

-

1889:7

Wulff Viktor

handlande

Ämnäs, Finström

-

1887:6

Wäistö Naima Elina

fröken

Åbo

1890

1912:5

Wänni Helga Helena

bagaredotter

Hammarland

1893

1913:2

Wänni J. Ilmari

bagareson

Sund

1890

1913:4

Vänström Anna Erika

lotsänka

Jomala

1842

1909:8a

Wänström Anna Erika

lotsmansenka

Jomala

1842

1902:10

Wänström Karl Isidor (+ hustru Erika Kristina o. 1 minderårigt barn)

sjöman

Jomala

1866,187

1908:3a

Västling Erik Gustaf

torparson/ogift

Saltvik

1885

1906:3

Wörlund Anna Sofia

arbetskarlshustru

Sonnboda, Föglö

-

1881:7