Suomesta ja Pohjois-Amerikasta Neuvostoliittoon siirtyneitä suomalaisiaTietokanta sisältää Suomesta ja Pohjois-Amerikasta Neuvostoliittoon siirtyneitä henkilöitä sekä Neuvostoliitossa asuneita suomensukuisiin kansoihin kuuluvia henkilöitä. Tuhannet suomalaiset loikkasivat Neuvostoliittoon 1920- ja 1930-luvuilla joko työn ja toimeentulon perässä tai aatteellisista syistä. Suuri osa loikkareista joutui Stalinin vainojen uhreiksi. Osa tuomittiin poliittisina rikollisina, vastavallankumouksellisina, vakoilijoina tai tihutyöntekijöinä kuolemaan tai eri pituisiin vankilatuomioihin.Tietokannassa on sekä vainoissa henkensä menettäneitä että niistä selvinneitä.

Tietokantaan on tallennettu loikkareita käsitteleviä henkilöluetteloita, jotka on julkaistu ilmiötä käsittelevissä teoksissa, Carelia-lehden (entisen Punalipun) rehabilitointiluetteloissa, vuosina 1937-1938 teloitettujen suomalaisten ja karjalaisten luetteloissa www.onego.ru-palvelimella sekä Pohjois-Amerikassa ilmestyneissä suomalaisissa sanomalehdissä (Industrialisti, Raivaaja, Työmies ja Vapaus). On huomattava, että sanomalehdet käsittävät toistaiseksi vain eräitä vuosia 1930-luvun alusta. Tarkemmat tiedot tallennetusta aineistosta käy ilmi Julkaisuluettelosta.

Sanomalehdistä on tallennettu kaikki kutakin henkilöä koskevat tiedot. Kirjoista, Carelia-lehdestä sekä www-palvelimelta on poimittu enintään nimi, syntymäaika ja -paikka sekä viite julkaisuun. Tietokannasta löytyvistä henkilöistä kannattaa etsiä lisätietoja mainituista julkaisuista. Kirjat ja Carelia-lehdet löytyvät hyvin varustetuista kirjastosta. Ne kuuluvat myös Suomen Sukututkimusseuran kirjaston kokoelmiin. Pohjois-Amerikassa ilmestyneet sanomalehdet löytyvät esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjastosta ja Turun yliopiston kirjastosta. Osa niistä on mikrofilmattu.