Magistratens passförteckning - Maistraatin passiluettelo - Borough Administrator's Passport List - 1882-1903


1891

Datum
Päiväys
Date
Namn
Nimi
Name
Yrke/civilstånd
Ammatti/siviilisääty
Profession/Civil Status
Ort
Paikka
Place
Destination
Määränpää
Destination
17.1.1891 Grönlund Vilhelm Sjöman Sälskär, Hammarland Utrikes
24.1.1891 Sundblom Franz Petter Theodor Sjöman Öfverby, Jomala Utrikes
28.1.1891 Mattsson Franz August Skeppare Hellesby, Hammarland Utrikes
29.1.1891 Mattsson Karl Skeppare Storby, Eckerö Utrikes
9.2.1891 Häggblom Emil August Torparson Sålis, Hammarland Utrikes
16.2.1891 Häggblom Karl Alfred Sjöman Bredbolstad, Hammarl. Utrikes
23.2.1891 Mattsson Erik August Sjöman Bredbolstad, Hammarl. Utrikes
23.2.1891 Jansson Anders Axel Bondeson Äppelö, Hammarl. Utrikes
9.3.1891 Olofsdotter Klara Mathilda Torpardotter Boda, Hammarland Utrikes
9.3.1891 Mattsson Matts Alfred Torparson Sålis, Hammarland Utrikes
17.3.1891 Eriksson Mathias Sjökapten Westmyra, Hammarl. Utrikes
23.3.1891 Karlsson Karl Oskar Evert Extra lotslärling Jersö, Lemland Utrikes
4.5.1891 Grönvall Johan Adolf Skomakare Mariehamn Utrikes
11.5.1891 Nylund Felix Bondeson Lemböte, Lemland Utrikes
11.5.1891 Nylund Axel Bondeson Lemböte, Lemland Utrikes
11.5.1891 Sjöblom Johan Isidor Inhysesson Lemböte, Lemland Utrikes
11.5.1891 Karenius Helena Mathilda Bondehustru Hellestorp, Lemland Utrikes
11.5.1891 Silander Maria Wilhelmina Jungfru Kumlingeby, Kumlinge Utrikes
11.5.1891 Jansson Edla Wihelmina + fem barn Skepparänka Ytternäs, Jomala Utrikes
11.5.1891 Söderlund Ida Josefina Bondedotter Torp, Jomala Utrikes
11.5.1891 Johansdotter Ida Josefina Inhyses Karrböle, Jomala Utrikes
12.5.1891 Mattsson Johan Alfred Torpare Strömma, Hammarl. Utrikes
12.5.1891 Karlsdotter Evelina Eufrosyne o.dott. Viktoria Evel. Bondehustru Torp, Jomala Utrikes
12.5.1891 Sjölund Edith Michaela Skeppardotter Flaka, Lemland Utrikes
12.5.1891 Gustafsson Ida Kristina Poliskonstapelshustru Mariehamn Utrikes
12.5.1891 Eriksson Lina Extra postiljonshustru Mariehamn Utrikes
12.5.1891 Lindström Johan Ulrik o.h. Augusta Karolina Skräddare Mariehamn Utrikes
12.5.1891 Karlsdotter Ida Karolina Torpardotter Näfsby, Hammarland Utrikes
12.5.1891 Söderberg Amanda Serafia Torpardotter Södersunda, Jomala Utrikes
12.5.1891 Eriksson Erik Alfred Dräng Södersunda, Jomala Utrikes
12.5.1891 Sjöblom Anna Erika Piga Dalkarby, Jomala Utrikes
12.5.1891 Lindqvist Augustinus Theodor Inhysesson Vargsunda, Jomala Utrikes
12.5.1891 Karlsson Eugen Georg o.dott. Ellen Sjökapten Eckerö Utrikes
13.5.1891 Westerholm Anders Henrik Inhysesman Lemböte, Lemland Utrikes
14.5.1891 Sundlöf Maria Wilhelmina Bondeänka Godtby, Jomala Utrikes
15.5.1891 Gyllenberg Emma Katarina Inhysesdotter Ingby, Jomala Utrikes
19.5.1891 Jansson Ida Erika Torpardotter Torp, Jomala Utrikes
19.5.1891 Friman August Bonde Jersö, Lemland Utrikes
20.5.1891 Eklund Johanna Mikaela Sjötullvaktmästaredotter Degerby, Föglö Utrikes
20.5.1891 Gustafsson Edla Johanna + två barn Sjökaptenska Mariehamn Utrikes
22.5.1891 Lönnblad Karin Polismästarinnan Mariehamn Utrikes
23.5.1891 Lindholm Karl August Theodor Torparson Ulfsby, Jomala Utrikes
23.5.1891 Lindholm Lydia Emilia Torpardotter Ulfsby, Jomala Utrikes
25.5.1891 Öhman Erik August Lotslärling Jersö, Lemland Utrikes
26.5.1891 Lundqvist Anna Matilda Skepparhustru Lemland Utrikes
26.5.1891 Kluge Edmund Restauratören Helsingfors Utrikes
26.5.1891 Andersson Johan Arbetskarl Ofvanåker, Saltvik Utrikes
27.5.1891 Karlsson Oskar Theodor Bondeson Karrböle, Jomala Utrikes
27.5.1891 Dalin Johan Albert Skräddarson Karrböle, Jomala Utrikes
29.5.1891 Dalin Lovisa Eufemia Skräddardotter Karrböle, Jomala Utrikes
30.5.1891 Karlsson Julia Anette Inhysesdotter Haddnäs, Lemland Utrikes
1.6.1891 Sjövall Amanda Serafia Bondeänka Krokstad, Lumparland Utrikes
1.6.1891 Karlsson Johan Alfred Torparson Hammarlands prästgård Utrikes
2.6.1891 Karlström Johan Viktor Sjöman Mörby, Hammarland Utrikes
2.6.1891 Ropponen Agata Handlandeänka Rantasalmi Utrikes
4.6.1891 Blomqvist Safira Augusta Bondedotter Degerby, Föglö Utrikes
4.6.1891 Sjövall Maria Konkordia Skeppardotter Kallsö, Föglö Utrikes
4.6.1891 Blomqvist Irene Matilda Torparhustru Degerby, Föglö Utrikes
4.6.1891 Mattsson Karl August Arbetskarl Degerby, Föglö Utrikes
4.6.1891 Fogelström Gustaf Walfrid Sjöman Hummersö, Föglö Utrikes
4.6.1891 Holmström Anna Julina Bondedotter Stentorpa, Föglö Utrikes
4.6.1891 Holmström Augusta Axelina Bondedotter Stentorpa, Föglö Utrikes
4.6.1891 Rosander Arthur August Orgelnistson Föglö prästgård Utrikes
4.6.1891 Lifvendahl Gustaf Emil Sjöman Degerby, Föglö Utrikes
4.6.1891 Lindström Johan Wilhelm Sjöman Degerby, Föglö Utrikes
4.6.1891 Saarlund Amanda Serafia o.son Wilhelm Elix Dränghustru Ytternäs, Jomala Utrikes
5.6.1891 Sittkoff Petter o.h. Adele o.dott. Maria Handlande Hammarland Utrikes
5.6.1891 Johansson Johan August Bondeson Bjerström Finström Utrikes
6.6.1891 Söderlund Karl Gustaf Bonde Lemböte, Lemland Utrikes
6.6.1891 Nordlund Mathias Fridolf Sjöman Ödanböle, Jomala Utrikes
6.6.1891 Lundberg Olga Rosalia Bondedotter Granboda, Lemland Utrikes
6.6.1891 Eriksson Anders August Sjöman Bredbolstad, Hammarl. Utrikes
6.6.1891 Mattsdotter Augusta Emilia Erika Tjenstekvinna Önningeby, Jomala Utrikes
8.6.1891 Backman Karl Teodor Sjöman Kyrkoby, Eckerö Utrikes
8.6.1891 Andersdotter Ida Erika Bondedotter Jomala Utrikes
9.6.1891 Hellberg Viktoria Skräddarehustru Mariehamn Utrikes
9.6.1891 Karlsson Erik Frans Sjöman Bartsgårda, Finström Utrikes
9.6.1891 Engdahl Ernst o.h. Heddvik Hofrättsassessor Jomala Utrikes
10.6.1891 Saari Karl Gustaf Underofficer Mariehamn Utrikes
13.6.1891 Eriksson Frans Fredrik o.h. Anna Erika Torpare Södersunda, Jomala Utrikes
13.6.1891 Öberg Karl Adrian Fiskarson Näfversholma, Föglö Utrikes
15.6.1891 Eriksdotter Emilia Skeppardotter Lemland Utrikes
15.6.1891 Eriksdotter Alice Skeppardotter Lemland Utrikes
15.6.1891 Karlsson Wilhelmina Johanna Skepparhustru Lemland Utrikes
15.6.1891 Björklund Maria Skepparhustru Lemland Utrikes
16.6.1891 Mattsson Matts Wilhelm o.h. Wilhelmina Karlsd. Torpare Godtby, Jomala Utrikes
19.6.1891 Gustafsson Karl Anders Bondeson Westeränga, Lemland Utrikes
20.6.1891 Rosenberg Mathilda Bondedotter Lumparby, Lumparland Utrikes
20.6.1891 Armfelt Mathilda Grefvinna Pernå Utrikes
20.6.1891 Grön Johan Bleckslagare Jomala prästgård Utrikes
22.6.1891 Olander Paulina Sjökaptenshustru Mariehamn Utrikes
23.6.1891 Lundell Edla Josefina Torpardotter Torp, Jomala Utrikes
23.6.1891 Schröder Nikolai Sjökapten Mariehamn Utrikes
23.6.1891 Söderlund Edvard Häradskrifvare Mariehamn Utrikes
23.6.1891 Eriksdotter Anna Emera Lotsdotter Lemlands prästgård Utrikes
23.6.1891 Eriksdotter Maria Gustava Lotsdotter Lemlands prästgård Utrikes
23.6.1891 Holmlund Anna Mathilda Drängdotter Öfverby, Jomala Utrikes
25.6.1891 Nordström Ida Karolina Bondedotter Westerkalmare, Jomala Utrikes
27.6.1891 Karlsson Wilhelmina Torpardotter Sålis, Hammarland Utrikes
29.6.1891 Isaksson Amalia Sjökaptensänka Mariehamn Utrikes
30.6.1891 Mattsson Leander Bonde Flaka, Lemland Utrikes
6.7.1891 Eriksson Johan Viktor o.son Johan Julius Fyrmästare Jomala Utrikes
8.7.1891 Gustafsson Erik Sjöman Lillbolstad, Hammarland Utrikes
10.7.1891 Jansson Matts Viktor o.h. Amalia Bonde Hellesby, Hammarland Utrikes
13.7.1891 Snellman Josef Förrådsförvaltare Uleåborg Utrikes
13.7.1891 Fahler Argentia Fru Mariehamn Utrikes
13.7.1891 Nyström Nikolai o.h. Elisabeth Handlande Helsingfors Utrikes
13.7.1891 Erlandsson Erik Bonde Östanåker, Finström Utrikes
13.7.1891 Eriksson Erik August Bonde Gölby, Jomala Utrikes
13.7.1891 Törnudd Constantin Hofrättsassessor Wiborg Utrikes
15.7.1891 Berglund Gustaf Viktor o.son Johan Gustaf Torpare Bamböle, Finström Utrikes
16.7.1891 Wennström Erika Lovisa Piga Lemlands prästgård Utrikes
17.7.1891 Sjöblom Johan Lyceist Mariehamn Utrikes
18.7.1891 Skogström Adolf Thomas Sjökapten   Stockholm
21.7.1891 Lindgrén Armas Lyceist Tavastehus Utrikes
21.7.1891 Lindgrén Maria   Tavastehus Utrikes
21.7.1891 Brofeldt Elli Fröken Kuopio Utrikes
28.7.1891 Stenlund Uno Studerande Uleåborg Utrikes
28.7.1891 Eriksson Erik Alf. o.dot Irene Matilda Arrendator Jomala Utrikes
28.7.1891 Idman Anna Fru Tammerfors Utrikes
28.7.1891 Semelius Ilma Fröken Tammerfors Utrikes
28.7.1891 Berg Alma Fröken Tammerfors Utrikes
29.7.1891 Lönnblad Josef Hofrättsaskultant Nystad Utrikes
29.7.1891 Fagerlund Herman Hofrättsaskultant Åbo Utrikes
1.8.1891 Andersson Karolina Skepparhustru Rörstorp, Lemland Utrikes
4.8.1891 Wellingk Hedvig Fröken Helsingfors Utrikes
4.8.1891 Saltzman Fredrik Professor Helsingfors Utrikes
4.8.1891 Tengström Gustaf Sjökapten   Stockholm
8.8.1891 Lundberg Olga Rosalia Bondedotter Granboda, Lemland Utrikes
13.8.1891 Mattsson Amanda Maria Bondedotter Hummersö, Föglö Utrikes
14.8.1891 Ekelund Jakob Wilhelm Tullförvaltare Degerby, Föglö Utrikes
15.8.1891 Hasselqvist Sanfrid Sågägare Parikkala Utrikes
17.8.1891 Toikka Karl Fredrik Pastor Kivinebb Utrikes
17.8.1891 Hertz Elli Fröken Kivinebb Utrikes
17.8.1891 Pelkonen Katri Fröken Kivinebb Utrikes
18.8.1891 Strand Frans Oskar Sjöman Granboda, Lemland Utrikes
18.8.1891 Lundqvist Alexandra Sjökaptensänka Flaka, Lemland Utrikes
18.8.1891 Nylund Alina   Flaka, Lemland Utrikes
18.8.1891 Engman Sofia Wilhelmina Torparhustru Öfverby, Jomala Utrikes
18.8.1891 Boisman Ida Fröken Åbo Utrikes
18.8.1891 Boisman Bertha Fröken Åbo Utrikes
24.8.1891 Knorring von Josefina Fröken Mariehamn Utrikes
24.8.1891 Lindblom August Theodor Lotslärling Mariehamn Utrikes
25.8.1891 Elfvengrén Arthur Hofrättsaskultant Wiborg Utrikes
25.8.1891 Eriksson Arthur Rådman Wiborg Utrikes
26.8.1891 Dahlblom-Rantala Viktor Bondeson Ulfsby, Jomala Utrikes
29.8.1891 Sundqvist Wilhelmina Klockardotter Sund Utrikes
29.8.1891 Karlsdotter Maria Sabina Piga Söderby, Lemland Utrikes
29.8.1891 Calonius Carl Johan o.h. Henriette Lovisa Tullförvaltare Mariehamn Utrikes
29.8.1891 Borisoff Alexander Julius o.h. Julia Handlande Helsingfors Utrikes
31.8.1891 Ursin af August Provincialläkare Godby, Finström Utrikes
31.8.1891 Behm Oskar Litteratör Mariehamn Utrikes
1.9.1891 Björklund Johan August Mauritz Inhysesson Söderby, Lemland Utrikes
1.9.1891 Eriksson Axel Skeppare Westeränga, Lemland Utrikes
1.9.1891 Eliasdotter Anna Karolina Inhysesdotter Wessingsboda, Leml. Utrikes
2.9.1891 Englund Kristina o.dott. Mathilda Bondeänka Bråttö, Föglö Utrikes
5.9.1891 Silander Ida Wilhelmina Bondedotter Godtby, Jomala Utrikes
7.9.1891 Johansson Erika Wilhelmina Skepparhustru Vargata, Vårdö Utrikes
8.9.1891 Hamberg Alexandra Fröken Lovisa Utrikes
8.91891 Hamberg Emma Fröken Lovisa Utrikes
14.9.1891 Leandersson Erik Leander Ferdinand o.h. Maria Sjöman Granboda, Lemland Utrikes
14.9.1891 Leandersson Linus Leonard o. Erik Immanuel Sjömanssöner Granboda, Lemland Utrikes
15.9.1891 Blomqvist Johannes Evert Bondeson Hummersö, Föglö Utrikes
15.9.1891 Blomqvist Erik Oskar Sjöman Hummersö, Föglö Utrikes
16.9.1891 Svibergsson Johan Albert Skeppare Granboda, Lemland Utrikes
21.9.1891 Mattsson Helena Gustava Bondedotter Björsboda, Föglö Utrikes
22.9.1891 Wahlberg Augusta Josefina Jungfru Åbo Utrikes
23.9.1891 Andersson Alma Karolina + två barn Sjömanshustru Stackskär, Lemland Utrikes
26.9.1891 Rothberg Mimmi o.dott. Zaida Fru Mariehamn Utrikes
26.9.1891 Ahlfors Jenny Jungfru Mariehamn Utrikes
29.9.1891 Efraimsson Viktor Bonde Öfverby, Eckerö Utrikes
29.9.1891 Calonius Fredrika Patrulluppsyningsmanshust. Mariehamn Utrikes
29.9.1891 Blomqvist Edit   Mariehamn Utrikes
30.9.1891 Söderlund Thomas Bonde Nåtö, Lemland Utrikes
3.10.1891 Sundblom Bertha Sömmerska Mariehamn Utrikes
5.10.1891 Lindqvist Matts Alfred Sjöman Vargsunda, Jomala Utrikes
8.10.1891 Mattsdotter Sofia Wilhelmina o.dott. Erika Sofia Bondehustru Södersunda, Jomala Utrikes
8.10.1891 Jansson Karl Alfred Inhyses Gölby, Jomala Utrikes
8.10.1891 Karlsson Fredrik Wilhelm Torpare Björsby, Jomala Utrikes
9.10.1891 Björkbom Edla Torparhustru Skobbholm, Jomala Utrikes
12.10.1891 Markström Margareta Klockaränka Mörby, Hammarland Utrikes
12.10.1891 Lindblom Edla Kristina Skepparhustru Mörby, Hammarland Utrikes
14.10.1891 Jansson Anna Margareta Lotsdotter Hummersö, Föglö Utrikes
15.10.1891 Rosenberg Anna Julina Inhyses Sonnboda, Föglö Utrikes
15.10.1891 Dahlblom Karl Alfred Bondeson Sviby, Jomala Utrikes
16.10.1891 Mattsson Matts Wilhelm Bondeson Westansunda, Jomala Utrikes
16.10.1891 Lindgrén Maria Lovisa Piga Söderby, Lemland Utrikes
17.10.1891 Karlsson Johan Isidor Bondeson Öfverby, Jomala Utrikes
17.10.1891 Sundman Karl August o.dotterson Karl Anders Bonde Norrby, Lemland Utrikes
17.10.1891 Jansson August Torpare Byttböle, Hammarland Utrikes
24.10.1891 Häggblom Ida Irene Piga Önningeby, Jomala Utrikes
24.10.1891 Sundlöf Johan Erik o.h. Mathilda Garfvaregesäll Mariehamn Utrikes
26.10.1891 Häggblom August Gideon Dräng Önningeby, Jomala Utrikes
26.10.1891 Pettersson Karl Johan Smed Simskäla, Vårdö Utrikes
31.10.1891 Eriksdotter Ida Mathilda Inhysesdotter Öfverby, Jomala Utrikes
3.11.1891 Eriksson Erik Emil Sjöman Öfverby, Jomala Utrikes
3.11.1891 Engman Johan Edvard Torparson Öfverby, Jomala Utrikes
3.11.1891 Åkerlund Erik Petter Bonde Norrby, Lemland Utrikes
3.11.1891 Mattsson Matts Reinhold Dräng Näfsby, Hammarland Utrikes
3.11.1891 Husberg Wilhelmina Gårdsägarinna Mariehamn Utrikes
5.11.1891 Karlsdotter Ida Mathilda Piga Önningeby, Jomala Utrikes
7.11.1891 Sjölund Joel Gustaf Inhysesson Flaka, Lemland Utrikes
12.11.1891 Blomqvist Joel o.h. Eufrosyne o.son Joel Sjöman Norrby, Lemland Utrikes
12.11.1891 Rosander Erik Johan Inhysesson Söderby, Lemland Utrikes
12.11.1891 Lindeman Johan Daniel Landthushållare Grelsby, Finström Utrikes
14.11.1891 Lundberg Karl Johan Bondeson Granboda, Lemland Utrikes
5.12.1891 Andersson Gustaf Ulrik Torpare Ämnäs, Finström Utrikes