Magistratens passförteckning - Maistraatin passiluettelo - Borough Administrator's Passport List - 1882-1903


G

Namn
Nimi
Name
Yrke/civilstånd
Ammatti/siviilisääty
Profession/Civil Status
Ort
Paikka
Place
Datum
Päiväys
Date
Destination
Määränpää
Destination
Gaddelin Anna Susanna Bondedotter Juddö, Föglö 29.8.1900 Amerika
Gaddelin Gustaf Nikolai Sjöman Juddö, Föglö 10.7.1901 Sverige
Gaddelin Karl Edvin Sjöman Öfverö, Föglö 22.5.1901 Sverige
Gebbhard Aina Fröken Helsingfors 19.7.1890 Utrikes
Gladh Karl Esias Målarlärling Mariehamn 9.8.1895 Sverige
Godenhjelm Uno Postförvaltare Mariehamn 30.7.1888 Utrikes
Goman Emma Gustava Jungfru Mariehamn 26.10.1886 Sverige
Grahn Karl Gustaf o.h. Ella Arkitekt Helsingfors 17.7.1901 Sverige
Grandell Fransilia Tjensteflicka Westmyra, Hammarl. 20.9.1888 Utrikes
Grandell Wendla Sofia Piga Hellesby, Hammarland 26.9.1884 Sverige
Granholm Gustaf Ferdinand Målargesällen Mariehamn 4.6.1897 Sverige
Grannas Edla Sofia Torpardotter Lappfjerd 6.11.1883 Sverige
Granroth Artur Hofrättsauskultant Åbo 5.8.1901 Sverige
Granström Augusta Häradshöfdingska Jomala 29.6.1899 Sverige
Granström Axel Häradshöfding Jomala 6.12.1901 Sverige
Granström Axel Häradshöfding Jomala 15.12.1898 Sverige
Granström Johanna Sofia Fröken Raumo 5.8.1901 Sverige
Grape Uno o.h. Ingeborg Mathilda Agronom Saltvik 3.5.1902  
Gripenberg Anatol Titulärråd St.Petersburg 15.8.1892 Utrikes
Grundelin Emma Torpardotter Marby, Eckerö 8.9.1887 Utrikes
Grunell Matts Sjöman Sonnboda, Föglö 27.4.1886 Utrikes
Grunér Hilda Jolanda Klockardotter Vårdöby, Vårdö 17.9.1895 Sverige
Grön Edla Josefina Bleckslagaredotter Jomala prästgård 24.5.1899 Sverige
Grön Ida Alina Bleckslagaredotter Jomala prästgård 24.5.1899 Sverige
Grön Johan Bleckslagare Jomala prästgård 20.6.1891 Utrikes
Grön Maria Sofia Bleckslagardotter Jomala prästgård 17.5.1900 Amerika
Grönberg Albinus Isidor Torparson Torp, Hammarland 11.4.1901 Amerika
Grönberg Johan Theodor Sjöman Torp, Hammarland 14.4.1897 Amerika
Grönberg Nathalia Elisabeth Bagaremästarfru Mariehamn 9.5.1883 Sverige
Grönberg Oskar Bagaregesäll Mariehamn 14.9.1888 Utrikes
Grönberg Stefanus Torpare Torp, Hammarland 9.5.1889 Utrikes
Grönholm Anders Sjöman Sonnboda, Föglö 4.6.1886 Utrikes
Grönholm Josefina Gustafva Bleckslagaredotter Öfverby, Jomala 16.10.1888 Sverige
Grönlund Algot Wilh. Fyrmästarson Skälskär 27.4.1886 Utrikes
Grönlund Algot Wilhelm Sjöman Bredbolstad, Hammarl. 27.4.1901 Amerika
Grönlund Algot Wilhelm Fyrmästareson Mörby, Hammarland 22.3.1894 Amerika
Grönlund Anna Erika Inhyseshustru Jomala 22.4.1902 Amerika
Grönlund Edla Ofelia Piga Jomala 18.3.1902 Amerika
Grönlund Edla Sofia Fyrvaktarhustru Sälskär, Hammarland 8.7.1888 Sverige
Grönlund Frithiof Fredrik Fyrvaktare Äppelö, Hammarland 23.9.1893 Sverige
Grönlund Fritiof Fredrik Amandus Fyrvaktare Skälskär, Hammarl. 21.7.1887 Sverige
Grönlund Ida Katarina Bondedotter Kyrkoby, Eckerö 8.9.1887 Utrikes
Grönlund Johan Alfred Sjöman Marby, Eckerö 5.7.1895 Amerika
Grönlund Olga Maria Torpardotter Marby, Eckerö 10.5.1892 Utrikes
Grönlund Vilhelm Sjöman Sälskär, Hammarland 17.1.1891 Utrikes
Grönlund Wilhelmina o.son Johan Viktor Arrendatorshustru Godby, Finström 31.7.1897 Sverige
Grönros Edla Emilia Torparhustru Kattby, Hammarland 13.6.1888 Utrikes
Grönstrand Hugo Magister Mariehamn 20.12.1900 Sverige
Grönvall Johan Adolf Skomakare Mariehamn 4.5.1891 Utrikes
Gunell Agata Fredrika, barn Anna Mathilda Sjömanshustru Sonnboda, Föglö 3.5.1887 Utrikes
Gustafsdotter Anna Ceralia Skräddaredotter Karlby, Kökar 3.9.1896 Amerika
Gustafsdotter Augusta Kristina Inhysesdotter Flaka, Lemland 10.8.1893 Amerika
Gustafsdotter Emelia Sofia Fiskardotter Westeränga, Lemland 29.4.1899 Sverige
Gustafsdotter Emilia Inhysesdotter Söderby, Lemland 2.6.1888 Utrikes
Gustafsdotter Emilia Alice Skeppardotter Hellestorp, Lemland 10.8.1893 Sverige
Gustafsdotter Emma Lotta Torparhustru Önningeby, Jomala 6.5.1889 Utrikes
Gustafsdotter Olga Elisabeth Fiskardotter Westeränga, Lemland 28.9.1901 Sverige
Gustafsdotter Olga Viktoria Piga Eckerö 24.5.1884 Sverige
Gustafsson Aina Elina Piga Mörby, Hammarland 18.9.1896 Amerika
Gustafsson Alma Sofia Piga Mörby, Hammarland 8.5.1895 Amerika
Gustafsson Anders Edvin Sjöman Karlby, Kökar 1.4.1890 Utrikes
Gustafsson Anders Gustaf Styrman Svinö, Lumparland 2.5.1888 Utrikes
Gustafsson Anna Sofia Sjömanshustru Svinö, Lumparland 26.6.1890 Utrikes
Gustafsson August Albert Dräng Sviby, Jomala 19.8.1893 Sverige
Gustafsson Axel Sjöman Torp, Hammarland 27.4.1886 Utrikes
Gustafsson Daniel Emanuel Sjöman Sommarö, Föglö 30.4.1901 Sverige
Gustafsson Edla Skepparehustru Mariehamn 23.8.1888 Utrikes
Gustafsson Edla Johanna + två barn Sjökaptenska Mariehamn 20.5.1891 Utrikes
Gustafsson Edla o.son Julius Sjökaptenska Mariehamn 6.7.1896 England
Gustafsson Edla o.son Julius Sjökaptenska Mariehamn 28.6.1901 Tyskland
Gustafsson Emanuel Sjöman Krokstad, Lumparland 30.5.1903 Amerika
Gustafsson Emanuel Sjöman Krokstad, Lumparl. 17.5.1894 Amerika
Gustafsson Erik Sjöman Lillbolstad, Hammarland 8.7.1891 Utrikes
Gustafsson Erik August Sjöman Lillbolstad, Hammarl. 2.5.1889 Utrikes
Gustafsson Erik Gustaf Sjöman Hammarland 24.4.1884 Amerika
Gustafsson Erik Gustaf Inhysesson Norrboda, Lumparl. 7.11.1892 Utrikes
Gustafsson Gustaf Torpare Söderby, Lemland 14.11.1889 Utrikes
Gustafsson Gustaf Emanuel Skomakare Mariehamn 17.9.1900 Sverige
Gustafsson Gustaf Emil Sjöman Bovik, Hammarland 14.1.1888 Utrikes
Gustafsson gustaf Emil Sjöman Mörby, Hammarland 2.3.1901 Amerika
Gustafsson Gustaf Emil Fridolf Sjöman Eckerö 15.4.1890 Utrikes
Gustafsson Gustaf Erik Sjökapten Westeränga, Lemland 24.9.1897 England
Gustafsson Gustaf Erik Theodor Bondeson Sommarö, Föglö 16.10.1901 Sverige
Gustafsson Gustaf Erik Theodor Sjökapten Westeränga, Lemland 3.12.1901 Sverige
Gustafsson Gustaf Valfrid Sjöman Granboda, Lemland 2.6.1887 Utrikes
Gustafsson Gustaf Viktor Bondeson Norrboda, Lumparland 13.4.1886 England
Gustafsson Gustaf Viktor Inhyses Norrby, Lemland 24.4.1894 England
Gustafsson Hanna Wilhelmina Piga Bovik, Hammarland 19.10.1892 Utrikes
Gustafsson Hilda Amanda Landhandlaredotter Finby, Sund 22.7.1890 Utrikes
Gustafsson Ida Sjökaptensänka Mariehamn 4.6.1896 Tyskland
Gustafsson Ida Sjökaptenska Mariehamn 17.9.1901 England
Gustafsson Ida Kristina Poliskonstapelshustru Mariehamn 12.5.1891 Utrikes
Gustafsson Ida Natalia o.barn Anton, Johannes Skomakarhustru Mariehamn 24.11.1900 Sverige
Gustafsson Jakob Sjöman Knutsboda, Lemland 27.4.1886 Utrikes
Gustafsson Joel Reinhold Torpare Ödkarby, Saltvik 29.11.1888 Utrikes
Gustafsson Joh. Erik Skeppare Bengtsböle, Lemland 19.4.1888 Utrikes
Gustafsson Joh. Gust. Skomakare Mariehamn 25.10.1886 Sverige
Gustafsson Johan Sjöman Lillbolstad, Hammarl. 1.6.1886 Utrikes
Gustafsson Johan Sjöman Lillbolstad, Hammarl. 2.5.1889 Utrikes
Gustafsson Johan Ferdinand Bondeson Bovik, Hammarland 24.3.1890 Utrikes
Gustafsson Johan Ferdinand Sjöman Bovik, Hammarland 25.4.1893 Amerika
Gustafsson Johan Ferdinand Sjöman Hammarland 1.5.1902 Amerika
Gustafsson Johan Walfrid Torpare Lemland 24.3.1902 Amerika
Gustafsson Johan Walfrid Sjökapten Mariehamn 1.5.1893 Tyskland
Gustafsson Johan Walfrid Sjökapten Mariehamn 3.2.1900 England
Gustafsson Josefina Wilhelmina Skepparehustru Bengtsböle, Lemland 14.7.1890 Utrikes
Gustafsson Karl Albin Sjöman Sommarö, Föglö 30.4.1901 Sverige
Gustafsson Karl Alfred Inhysesson Lillbolstad, Hammarl. 28.8.1897 Sverige
Gustafsson Karl Anders Bondeson Westeränga, Lemland 19.6.1891 Utrikes
Gustafsson Karl Anders Ruben Sjöman Lumparland 30.4.1902 Amerika
Gustafsson Karl Fridolf Sjöman Djekenböle, Hammarl. 14.5.1888 Utrikes
Gustafsson Maria Lovisa Bondeänka Näsby, Houtskär 24.7.1893 Sverige
Gustafsson Maria Rosalie Torpardotter Norrboda, Lumparland 10.10.1898 Amerika
Gustafsson Matts August Sjökapten Mariehamn 22.10.1900 England
Gustafsson Olivia Sjöman Föglö 17.8.1883 Sverige
Gustafsson Petter Wilhelm Lös Karlby, Kökar 3.9.1896 Amerika
Gustafsson Viktor Torparson Torp, Hammarland 12.4.1887 Amerika
Gyllenberg Emma Katarina Inhysesdotter Ingby, Jomala 15.5.1891 Utrikes
Gyllenberg Emma Katarina Inhysesdotter Ingby, Jomala 27.4.1894 Amerika
Gylling Hjalmar o.h. Fanny Magister Helsingfors 9.7.1888 Sverige
Gädda Josef Wilh. Inhyses Norrboda, Lumparland 17.7.1888 Sverige
Gädda Josef Wilhelm Torpare Norrboda, Lumparland 13.4.1886 England
Gädda Lovisa Wilhelmina Inhyseshustru Norrboda, Lumparland 31.10.1888 Utrikes
Gädda Lovisa Wilhelmina o.d. Elvira Lovisa Inhyseshustru Norrboda, Lumparland 17.8.1887 Sverige
Göransdotter Erika Mathilda Bondedotter Böle, Eckerö 2.5.1892 Utrikes
Göransson Alma Maria Bondedotter Kyrkoby, Eckerö 4.5.1894 Amerika
Göransson Erik Bonde Hammarland 8.9.1884 Stockholm
Göransson Erik o.h. Johanna Bonde Westmyra, Hammarl. 6.12.1897 Sverige
Göransson Ida Mathilda Landbondedotter Ulfsby, Jomala 23.5.1896 Amerika
Göransson Maria Bondeänka Böle, Hammarland 18.11.1895 Sverige
Göransson Matts Landbonde Öfverby, Jomala 24.4.1888 Utrikes