Magistratens passförteckning - Maistraatin passiluettelo - Borough Administrator's Passport List - 1882-1903


Y

Namn
Nimi
Name
Yrke/civilstånd
Ammatti/siviilisääty
Profession/Civil Status
Ort
Paikka
Place
Datum
Päiväys
Date
Destination
Määränpää
Destination
Yrjas Emanuelsson Anders Sjöman Vörå 18.8.1885 Utrikes